Toppfält: innehåll

I Dalarna händer det mycket!

ByggDialog Dalarnas medlemmar bedriver ett omfattande utvecklingsarbete. I testbäddar skapas innovationer, prövas ny teknik, nya metoder, modeller och verktyg. Här är det fart och fläkt! Om du vill följa våra partners och vårt arbete – gå in på innovationsarenor och testbäddar nedan så finner du många spännande arbeten, företag och personer.

Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Vinnovas definition av testbäddar

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök