Toppfält: innehåll

Villazero är ett utvecklingsprojekt där det skapas möjligheter för att lära sig mer om hur man kan bygga för att sänka koldioxidavtrycket. En stor och avgörande del i denna testbädd är att den klassiska betonggrunden byts ut mot en trägrund. Trägrunden består av massivt korslimmat trä och i denna grund så finns det bland annat ett stort antal fuktsensorer som kommer att hjälpa till att se hur denna grund fungerar i praktiken. Man kommer att göra mätningar och följa den här grunden under många år framöver.

Grunden levererades ut till byggarbetsplatsen i sex delar med den självhäftande Wetguard 200 SA från SIGA, förmonterad. Wetguard som förmonterats inomhus på fabrik är en diffusionsöppen produkt som inte släpper in fukt till grunden, men om det behövs så kan den släppa ut fukt från grunden.

Delarna till grunden har lagts på plats med hjälp av kranbil och tejpats ihop till ett heltäckande, diffusionsöppet och robust skydd.

Vi kommer kontinuerligt att följa den här grunden publicera information som rör denna här på sidan.

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för testbädden.

Annica Granberg
 Se kontaktuppgifter

Jonas Nilsson från Fiskarhedenvillan berättar om trägrunden för Villazero.

Mattias Rudin från SIGA berättar om Wetguard som används till trägrunden för Villazero.

En trägrund istället för betong

När planeringen inleddes inför bygget av Sveriges första koldioxidneutrala villa lades stor fokus på grunden.…

Läs mer
Villazero Grund

Bygget av Villazero är igång

Marken där villan ska uppföras är redo sedan ett par veckor, avloppet kom på plats…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök