skip to Main Content
Planering

Projektet syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla samt implementera stöd i hur energi- och klimatfrågor kan få ökat genomslag i samhällsplaneringen. Projektet bygger vidare på identifierade behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen.

 Läs mer: Se projektbeslut

Om projektet

Projekttid: 20181107–20201031

Projektägare: Länsstyrelsen Dalarna

Projektpartners: Högskolan Dalarna, Region Dalarna, ByggDialog Dalarna samt kommunerna Falun, Borlänge och Mora.

Projektbudget: 2 900 000 kr

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Annica Granberg
 Se kontaktuppgifter

Back To Top
×Close search
Sök