Toppfält: innehåll
Planering

Projektet syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla samt implementera stöd i hur energi- och klimatfrågor kan få ökat genomslag i samhällsplaneringen. Projektet bygger vidare på identifierade behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen.

 Läs mer: Se projektbeslut

Om projektet

Projekttid: 20181107–20201031

Projektägare: Länsstyrelsen Dalarna

Projektpartners: Högskolan Dalarna, Region Dalarna, ByggDialog Dalarna samt kommunerna Falun, Borlänge och Mora.

Projektbudget: 2 900 000 kr

Kontaktperson

Håkan Persson, Planhandläggare på Länsstyrelsen
010-225 04 57, hakan.w.persson@lansstyrelsen.se

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för projektet.

Åke Persson
 Se kontaktuppgifter

Lyckad hybridkonferens för hållbara översiktsplaner

Den 19 november genomförde nätverket Hållsam Dalarna (Region Dalarna, Högskolan Dalarna, Trafikverket, Länsstyrelsen i Dalarna och Byggdialog Dalarna) en hybridkonferens med temat Hållbara översiktsplaner.
Läs mer
Hållsam

Tankar och inspel om Hållsams fortsättning

Vid samverkans- och kunskapsutvecklingsprojektet Hållsam Dalarnas webbaserade slutkonferens den 26 november lockades cirka 50 deltagare.…

Läs mer
Hållsam

Hållsam avslutas och återuppstår

Idag har vi haft slutseminarium för Hållsam Dalarna – strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna. Hållsam…

Läs mer

Värdeskapande stadsbyggnad

Under tisdagen genomfördes ett välbesök webinarium med närmare 70 deltagare. Temat var Värdeskapande stadsbyggnad –…

Läs mer

Dokument

Panorama Dalarna

Dalarnas län ska bli fossilfritt 2045

Panorama Dalarnas län ger dig nuläget i klimatomställningen – med utsläppsdata, faktiska lösningar, rådande trender och styrmedel.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök