Toppfält: innehåll

Hållbart energisystem behöver vara robust och flexibelt. Det svenska elsystemet står i dag inför förändringar. Småskaliga elproducenter, utbyte av fossila bränslen såväl i fordon som i industriella processer. Produktionsanläggningar åldras och ändras elsystemet ändras.

Elektrifiering och effektfrågan är två särskilt viktiga områden att ta hänsyn till. Energieffektivisering handlar inte bara om att använda energi effektivare, utan också om att ta hänsyn till när energin används.

Aggregatorer och affärsmodeller för effekt och efterfrågeflexibilitet system, liksom affärsmodeller för nya roller inom energisystemet, exempelvis prosumenter.

Det krävs en tajtare samverkan mellan energisystemets alla aktörer, det gäller såväl privata som offentliga energianvändare.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök