Toppfält: innehåll

Dalarnas Villa är testbädden vars mål varit att förändra framtida småhusproduktion och bidra till ett framtida säkert och hållbart byggande. Fokus har varit brand, inbrotts- och vattenskadesäkerhet, miljö, hållbarhet och utbytbarhet. Det är ett utbildningsprojekt där Dalarnas försäkringsbolag, Högskolan Dalarna, ByggDialog Dalarna, Fiskarhedenvillan, byggprogrammen på yrkesgymnasier i Falun och Borlänge, materialleverantörer och entreprenörer aktivt medverkat .

Forskning har bedrivits i projektet redan från start och fortsätter i ytterligare ett antal år. Eftersom en familj flyttat in forskas det i verkliga miljöer, ofta benämnda ”living lab”.

Ett stort antal personer från länet såväl som från övriga landet har redan besökt villan och låtit sig inspireras av ny kunskap. ByggDialog Dalarna har specialstuderat projektet och erfarenheterna ligger till grund för klustrets nya modell för innovationer och smart specialisering.

Läs mer om projektet hos Dalarnas försäkringsbolag

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för testbädden.

Annica Granberg
 Se kontaktuppgifter

Utvecklas inom

Studenternas vinnande förslag

Hur såg det ut när Dalarnas Villa byggdes?

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök