Toppfält: innehåll

Hemlingborg är ett jättelikt komplex, som byggs strax utanför Gävle. I Hemlingborg, som byggs med trästomme, och är fylld av ny teknik, kommer unga och gamla mötas under samma tak. Bygget blir, när det läggs samman med bostadsområdet som planeras angränsande, den största satsningen på massivträ i landet. Dessutom kommer byggnaden inrymma flera olika kommunala funktioner, alla under samma tak, vilket är unikt i landet. Byggnaden kommer att bestå av ett vård- och omsorgsboende med 80 platser, en skola F-6, en förskola för 120 barn och en idrottshall och hela bygget ska stå klart 2023. Det är de kommunägda bolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna som tillsammans med entreprenören ByggPartner genomför bygget.

I Hemlingborg testas nya digitala verktyg gällande logistik och fuktmätning. De digitala verktygen är framtagna av Stora Enso som också är leverantör av KL-träet i projektet. Följande digitala verktyg har testats i projektet:

CLT360+

En app som underlättar logistiken på byggen då den med hjälp av en QR kod på KL-produkterna kan ge information om produkten och placeringen i byggnaden

Woodsense (RFID)

En passiv sensor för fuktmätning i form av ”tags” som klistras på ytan av träprodukter. Dessa sensorer mäter endast fukt på ytan och scannas av på plats med en RFID-reader

Woodsense (Wiiste)

Ett verktyg som utgör en fuktmätning via aktiva sensorer. Verktyget är under utvärdering och projektet Hemlingborg är utvalt som ett av testprojekten. Verktyget kan avläsa klimatdata samt fuktkvot i trä i realtid.


Läs mer om ByggPartners erfarenheter kring dessa verktyg i rapporten nedan.
Hemlingborg – Digitala verktyg i byggprocessen

Mer om Hemlingborg

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för testbädden.

Annica Granberg
 Se kontaktuppgifter

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök