Toppfält: innehåll

Jan Hedberg

Ludvikahem
Ordförande

Anders Backhans

Backhans Consulting
Vice ordförande

Eva Thor

Byggföretagen
Ledamot

Jenny Norén

Dalarnas Försäkringsbolag
Ledamot

Martin Ullgren

Regionfastigheter Dalarna
Ledamot

Tony Svensson

Sweco Architects / Högskolan Dalarna
Ledamot

Gabriella Hagman

Mondo Arkitekter
Ledamot

Robert Svahn

Skanska Sverige AB
Ledamot

Annica Matsson

Skoglunds
Ledamot

Annika Stålberg

Kopparstaden
Ledamot

Jonny Gahnshag

Region Dalarna
Adjungerad ledamot

Mattias Österling

Österling Bygg
Suppleant

Katarina Hultqvist

Koppartallen AB
Suppleant

Anna Bength

AFRY
Suppleant

Susanna Karlevill

Kopparstaden
Valberedning

Tove Malta

Tyréns
Valberedning

Per Gummås

Skanska
Valberedning

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök