Toppfält: innehåll

Jan Hedberg

Ludvikahem
Ordförande

Anders Backhans

Backhans Consulting
Vice ordförande

Eva Thor

Byggföretagen
Ledamot

Jenny Norén

Dalarnas Försäkringsbolag
Ledamot

Martin Ullgren

Regionfastigheter Dalarna
Ledamot

Tony Svensson

Sweco Architects / Högskolan Dalarna
Ledamot

Gabriella Hagman

Mondo Arkitekter
Ledamot

Per Dahlberg

Ledamot

Johan Karlsson

ByggPartner
Ledamot

Mikael Ekstrand

Dala Byggsamverkan
Ledamot

Annika Stålberg

Kopparstaden
Ledamot

Susanna Karlevill

Kopparstaden
Valberedning

Tove Malta

Tyréns
Valberedning

Kristina Hansen

Structor Byggteknik
Suppleant

Annica Matsson

Skoglunds
Suppleant

Jonny Gahnshag

Adjungerad ledamot

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök