Toppfält: innehåll

Tanken med HCL-belysningens automatiska ljusvariation är att kombinera en ljusdusch som väcker eleverna tidigt på dagen med att vid andra tider på dagen automatiskt anpassa ljuset till andra behov och att som grund eftersträva en miljö med relativt låg ljusintensitet, som känns mer harmonisk och även drar mindre el.

Då man arbetar i ett klassrum med HCL-belysning som har kapacitet att ge hög ljusstyrka är det viktigt att använda systemet på ett behovsmässigt välbetänkt sätt. Att väcka eleverna tidigt på dagen är ”bara” en av de påverkanseffekter som systemet avser att möjliggöra.

Erikslundsgymnasiets ljusvariation är designad för att samtidigt uppfylla tre typer av mål;

  1. att som normalt driftläge automatiskt kombinera cirkadiskt uppväckande HCL-belysning tidigt på dagen med anpassning till andra behov,
  2. att ge lärarna möjlighet att tillfälligt välja olika former av behovsanpassad belysning,
  3. att totalt sett över dagen och dygnet ge en ljusmiljö som totalt sett inte upplevs som intensiv och stressande, genom att större delen av tiden använda HCL

En bakgrundsfaktor som riskerar att leda till att t.ex. lärare gör hälsomässigt olämpliga val av driftläge är att belysningsföretag ofta påstår att det (generellt) är bättre med mer ljus. Det finns inte heller någon bra allmän medvetenhet om att hög ljusstyrka inomhus tenderar att vara stressande. Därför finns det risk att t.ex. lärare väljer fokuserande och aktiverande inställningar som ger hög ljusstyrka en allt för stor del av dagen.

En viktig aspekt är att det för dialog och vid datorarbete som regel är mänskligt bättre med lägre ljusintensitet, en mer harmonisk ljusmiljö. Miljömässigt och ekonomiskt är det naturligtvis olämpligt att förbruka mer el för att generera en högre ljusstyrka som samtidigt gör att människor mår sämre.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök