Toppfält: innehåll

Genom att upprätta gröna hyresavtal kan fastighetsägaren och förvaltaren skapa samarbeten med hyresgästen. Målet är att ytterligare minska energianvändningen genom smarta och koordinerade åtgärder på båda sidor. Ett av de områden gröna avtal kan bidra med lösningar i är vid effekttoppar. I stället för att investera i dyra utbyggnader kan topparna kontrolleras via avtal där hyresgästen bidrar.

Här provas och utvecklas modellen i projektet EFFECT4buildings där tre samarbetspartners deltar. Bergsnässkolan i Avesta skriver avtal med förvaltaren, det kommunalägda bolaget Gamla Byn. Smedberskolan i Vansbro är ytterligare en deltagande skola där kommunens fastighetskontor tecknar avtal med skolledningen. Regionfastigheter har länge använt sig av gröna hyresavtal och har idag över 500 stycken. Här vill man pröva att utveckla samarbetet i framför allt uppföljningsfasen.

Trevlig läsning!

Kontaktperson

ByggDialog Dalarnas kontaktperson för testbädden.

Benny Magnusson
 Se kontaktuppgifter

Utvecklas inom

BergsnässkolanBergsnässkolan är en liten grundskola för årskurs F-6 belägen i centrala Avesta. Skolan är från mitten av 1900-talet med förhållandevis hög energianvändning och inte genomgått några större renoveringar det senaste 5 åren. Det gör skolan intressant som testbädd för gröna hyresavtal. På skolan går ca 250 elever och ca 25 lärare.

Januari 2019 skrev skolan på ett avtal med Gamla Byn där båda parter tar ett gemensamt ansvar för att minska skolans energianvändning. Skolans största del i avtalet är att genom beteende-ändringar och pedagogik få personal och elever att minska energianvändningen i dagliga verksamheten. Gamla Byn ansvarar för att fastigheten är anpassad till verksamhetens behov. Genom samarbetet ska man bli effektivare på att åtgärda brister som upptäcks av skolan.

Förvaltaren och skolan har regelbundna energimöten där fastighets- och energifrågor diskuteras. Mötena bidrar till en bättre dialog mellan kommunen och skolan. Det gör att fastigheten och verksamheten hamnar i centrum, en mer verksamhetsanpassad fastighet och resultatet är en minskad energianvändning. År ett kommer skolan och Gamla Byn att dela på den ekonomiska besparing som besparingen av energi bidragit till.

Tänk om man lyckas engagera eleverna i uppföljningen! Det du Greta!

Lärarnas och elevernas inspiration

Här kan du hämta pedagogiska idéer om hur eleverna kan engageras i energi och miljöarbetet på skolan:

Ta gärna kontakt med oss om du vill eller har provat materialet!

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola
http://www.energikunskap.se/

SmedbergsskolanVåren 2019 skrev Vansbro Kommun och Smedbergsskolan på sitt första gröna hyresavtal. Båda partnerna förbinder sig att arbeta med fastigheten och verksamheten för att minska sitt avtryck på klimatet. Det uppnås genom beteende ändringar i verksamheten, energioptimering av fastigheten och ökad återvinning av avfall.

Smedbergsskolan är en mellan- och högstadieskola med ca 330 elever och 70 lärare och årskurserna är 4–9. Det är en komplex byggnad med mycket aktivitet, skolan har verksamhet även på loven. Det är positivt att lokaler används till fullo. Köket serverar ca 1000 portioner om dagen 7 dagar i veckan. Det gör att det är extra viktigt för kommunen att ha dialog med skolan för att förstå verksamheten och kunna optimera fastigheten efter deras behov.

Skolans drivkraft är att få en dialog om hur fastigheten fungerar och att sätta fastigheten i centrum. Kommunen ser testet av hyresavtal som ett verktyg för att få bättre kontroll på fastigheten. Om det gröna hyresavtalet fungerar så är planen att kommunens samtliga fastigheter skall ha hyreskontrakt med ett bifogat grönt hyresavtal.

Skolan tillsammans med kommunen planerar att varje år anordna en energidag för att sprida budskapet om skolans minskade klimatpåverkan. Energidagen kan vara en utmärkt plattform för information till föräldrarna, dvs till Vansbros befolkning.

Lärarnas och elevernas inspiration

Här kan du hämta pedagogiska idéer om hur eleverna kan engageras i energi och miljöarbetet på skolan:

Ta gärna kontakt med oss om du vill eller har provat materialet!

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola
http://www.energikunskap.se/

Gröna Hyreskontrakt

En del av någonting större

För en dryg månad sedan höll vi ett föredrag för finska WWF där vi pratade om vårt arbete med gröna hyresavtal. Det här föranleddes genom vårat samarbete med våra finska projektpartners inom projektet EFFECT4buildings. Lappeenranta i Finland har jobbat med…
read more
Jacob Och Johan

Ett år med grönt hyresavtal

För ett år sedan skrev Gamla Byn AB tillsammans med Bergsnässkolan sitt första gröna hyresavtal. I onsdags var det dags för årsmöte där ett litet men energiskt gäng mötes för att ta del av Jacob Lindquist presentation av resultatet från…
read more
Gröna Hyreskontrakt

Gröna hyreskontrakt

I onsdags samlades vi på kontoret vid Gamla Byn AB i Avesta för ett kvartalsmöte med Smedsbergsskolan. Mötet startar med att Jakob från Gamla Byn presenterar siffror för den aktuella energianvändningen och jämför detta med tidigare år. Både Byggdialogen och…
read more
Gröna Hyreskontrakt I Vansbro

Grönt hyreskontrakt

Igår träffades Vansbro kommun och Smedsbergsskolan för att skriva på ett gemensamt grönt hyreskontrakt. Det här är Vansbro första kontrakt av det här slaget och det är ett stort steg mot ett mer medvetet miljöarbete för både skolan och kommunen.…
read more
EFFECT4buildings
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök