Toppfält: innehåll

Sveriges första koldioxidneutrala småhus

En mycket spännande testbädd som vi följt både under själva uppförandet och fortsätter att följa efter att bygget är färdigt. 

Villazero är ett samverkansprojekt som utmanar byggbranschen att bygga hållbart och jämställt. Det är Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan och Structor Byggteknik Dalarna som tillsammans byggt Sveriges första koldioxidneutrala småhus.

Villazero exteriör
Två Personer Framför Hus

Ringar på vattnet – ytterligare en trägrund i Dalarna!

Innovationsprojektet VillaZero har genererat stor uppmärksamhet såväl regionalt som nationellt och internationellt. Något som verkligen…

Läs mer

Framtidens byggbransch – är en jämställd byggbransch

Villazero har förenat två av byggbranschens viktigaste frågor, hållbarhet och jämställdhet och förutom att bland…

Läs mer
Villazero Intervju Bygglag

Förstudien för det kvinnliga bygglaget på Villazero presenteras

Sveriges första koldioxidneutrala småhus står färdigt. Den 13 maj anordnades slutseminariet för utbildningsprojektet Villazero, där…

Läs mer
Villazero

Nu har VillaZero fått sin certifiering

Nu är det klart! Beviset är utdelat och Villazero är nu på riktigt Sveriges första…

Läs mer

Mer om Villazero

Mer information om Villazero kan du hitta hos Fiskarhedenvillan på projektets webbplats fiskarhedenvillan.se/villazero

Du kan också följa hela projektet via projektets Instagrtamkonto @villazeroborlange

Fiskarhedenvillan har även tagit fram en hel serie filmer om ”framtidens Boende i Sverige” tillsammans med Isabelle McAllister. Den här serien med filmer hittar du på YouTube och några av filmerna i serien som du kan se här handlar om Villazero.

Villazero växer fram

Här kan du se en timelaps-film som Fiskarhedenvillan gjort som visar hela bygget från start till mål.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök