Toppfält: innehåll

Arkitekturrådet består av representanter från Länsstyrelsen, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, Högskolan Dalarna, Svensk Form Dalarna, Länsmuseet och Byggdialog Dalarna. Dessutom ingår ett antal adjungerande personer, baserat på engagemang eller personliga egenskaper och meriter inom arkitekturområdet.

Länsstyrelsen, Region Dalarna och Byggdialog Dalarna utgör styrgrupp, som styr inriktning och finansierar aktiviteter. Inför varje verksamhetsår bestämmer styrgruppen inriktningen på Arkitekturrådets insatser under kommande år. Minnesanteckningar från möten samt eventuellt material från aktiviteter kommer att läggas upp på den här sidan.

Om du har synpunkter, frågor eller kommentarer får du gärna maila dem till oss på Dalarnas arkitekturråd!

Dalarnas arkitekturråd:
arkitekturradet.dalarna@lansstyrelsen.se

ByggDialog Dalarna:
Annica Granberg
Maria Sten

Dalarnas arkitekturråd logotyp

Övergripande mål

Arkitekturrådet ska höja värdet i länet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Den bebyggda miljön ska utformas estetiskt tilltalande, utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och trevnad. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

Arkitekturrådets roll

Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter. Rådets medlemmar ska även vara behjälpliga med att ordna fram föreläsare, lokaler och liknande, samt att i så stor utsträckning som möjligt delta i de aktiviteter som ordnas.

Arkitekturrådets uppgifter delas upp i tre huvudspår

  • Att ge råd och stöd till kommunerna (Länsstyrelsen ansvarig)
  • Att agera så att arkitektur, gestaltning, form och design lyfts (Region Dalarna ansvarig)
  • Att uppmärksamma byggbranschen på arkitektur, gestaltning, form och design i den bebyggda miljön (Byggdialogen används som kanal)

Medlemmar i Dalarnas arkitekturråd

 Medlemmar i Dalarnas arkitekturråd 2021

Gestalta Dalarna - om skönhet som skapar utveckling

Panelsamtal ”Gestalta Dalarna – om skönhet som skapar utveckling”. Dalarna är ett starkt formlän som både rymmer traditionell hemslöjd, industrihistoria och nyskapande design. Men hur kommer vi vidare, bortom Dalahästarna och de röda stugorna? Vad är egentligen en vacker byggnad och hur får vi fler sådana? Och vad betydde det egentligen för Borlänge att utses till Sveriges fulaste stad? En engagerad, kunnig panel i ett samtal om spänningen mellan tradition och förnyelse. Medverkande: Arne Ludvigsson, fd stadsarkitekt Borlänge Kattis Karlsson Nordqvist, hemslöjdskonsulent Åke Persson, verksamhetschef ByggDialog Dalarna Lina Sofia Lundin, projektledare CTH Borlänge Från Region Dalarnas Projekt Arkitektur, form och designs slutkonferens ”Be here or be square”. Inspelad på Magasinet i Falun den 14 maj 2019. Foto och klipp Johan Bodin.

Arkitektur, form och design - Helena von Bergen

Hur vill Region Dalarna arbeta för att lyfta gestaltningsfrågorna i länet och hur ska den nya politiken inom arkitektur, form och design implementeras i Dalarna? Helena von Bergen, verksamhetsutvecklare vid regionens bild- och formenhet berättar.

Arkitektur, form och design - Frida Ryhag

Om Dalarnas Arkitekturråd – gestaltning, form och design. Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter. Arkitekturrådet ska höja värdet i Dalarna gällande arkitektur, gestaltning, form och design och drivs gemensamt av Länsstyrelsen, Region Dalarna och ByggDialog Dalarna. Länsarkitekt Frida Ryhag berättar om rådets uppdrag och framtid.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök