Toppfält: innehåll

För att kunna utföra våra tjänster på ett bra och korrekt sätt behöver ByggDialog Dalarna behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menas all insamling och hantering av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi tar din personliga integritet på största allvar och vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen ByggDialog Dalarna med organisationsnummer: 802469-9772 är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi arbetar konstant för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system och våra medarbetare informeras kontinuerligt om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver och vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

För vårt medlemsregister

För hantering av medlemskap i föreningen behandlar vi personuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress för kontaktpersoner vid våra medlemsföretag.

För att anordna aktiviteter

För att vi ska kunna erbjuda olika aktiviteter registreras ditt deltagande och vi behandlar därmed personuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. För vissa aktiviteter kan det även vara frågan om ytterligare uppgifter som framgår tydligt vid anmälan.

För att uppfylla våra åtaganden inom projekt där vi är delaktiga

För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden inom projekt där vi är delaktiga, behandlar vi personuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall där vi är skyldiga att göra utförliga redovisningar för att erhålla ersättning i projekten då kan ytterligare uppgifter krävas som exempelvis din lönespecifikation. Detta framgår i sådana fall tydligt vid ett deltagande.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

För utskick och nyhetsbrev

För att kunna erbjuda information via vårt nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter i form av namn och e-postadress samt i de fall då detta har angivits uppgifter om företag och telefonnummer.

För funktioner på webbplatsen

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Vi använder Google-analytics som analysverktyg för att samla in information om hur webbplatsen används. Ingen personligt identifierbar information sparas och syftet är enbart att få information och statistik om hur webbplatsen används för att kunna utveckla och förbättra användarupplevelsen.

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Individuella rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen till vilka du hittar kontaktuppgifter nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök