Toppfält: innehåll
Tegelstenar lagda i fiskbensmönster

Återbruk av byggmaterial i Dalarna startar nu – CONVINCE

I samarbete med Invite To Do anordnar ByggDialog Dalarna en workshopserie med nio tillfällen i en steg-för-steg metod. Målet är att kartlägga möjligheter och utmaningar för att få igång ett ökat återbruk inom byggbranschen i Dalarna.

Genom erfarenhet, forskning och praktisk kunskap har Invite To Do utvecklat ett arbetssätt för att plocka isär det komplexa, strukturera och bygga lösningar i grupp. Omställnings-, transformations- och hållbarhetsarbete involverar många aktörer och kan vara komplext. Att vara kreativa tillsammans är lösningen. Sam-ägda problem blir till sam-ägda lösningar. Arbetet består av 9 workshops fördelat i 3 faser (Create, Craft, Convince).

Den här serien workshops blir ett sätt att fånga upp det senaste årets arbete kring återbruk inom våran och våra medlemmars verksamheter. För att komma vidare, förvalta dessa lärdomar och bygga en plan för framtiden som har potential att fungera behöver vi agera tillsammans!

OBS! Till denna aktivitet kommer vi inledningsvis att tillämpa ett strategiskt urval vid inbjudan. Det innebär att vi inte bjuder in brett utan aktivt väljer ut ett antal specifika aktörer medverkan. I ett senare skede kan vid behov fler aktörer kopplas in i arbetet.

 Inbjudan

Blir du nyfiken och vill veta mer? Kontakta eller Simon!

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära Klimatsmarta Flöden.Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023-02-15
10:00 - 12:00


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök