Toppfält: innehåll
Klimatklubben

KlimatKlubbsmöte

Nu öppnar KlimatKlubben upp temagruppsmötet den 6 mars för en bredare publik!

I vanliga fall arrangerar vi dessa temagrupps-möten exklusivt för KlimatKlubbens medlemmar. Denna gång bedömer vi ämnet vara intressant för alla ByggDialog Dalarnas medlemmar och öppnar därför dörrarna till er alla. Mötet är KlimatKlubbens årliga omvärldsbevakningsmöte där vi lyfter blicken lite extra. Denna gång kommer vi prata om den nationella – och den regionala färdplanen för bygg- och fastighetssektorn. Inbjudna är Sofia Hansdotter från Sveriges Allmännytta och processledaren för den regionala färdplanen, Malin Karlsson (ByggDialog Dalarna/Högskolan Dalarna).

KlimatKlubbens möten genomförs alltid som hybridmöten. I detta fall kommer KlimatKlubbens medlemmar att bjudas in att delta antingen fysiskt eller digitalt. Övriga, vilka ej är medlemmar i KlimatKlubben, är varmt välkomna att delta digitalt

Anmälan
Anmälan sker genom mail till Hampus.

Om mötet
Äntligen närmar sig årets andra KlimatKlubbsmöte, temat är omvärldsbevakning. Vi ska få möjlighet att bekanta oss med de färdplaner som kommer leda vår sektor mot klimatmålen 2045.

10:00 – Välkomna
10:10 – Nationellt perspektiv Med oss för att ge det nationella perspektivet finns Sofia Hansdotter från Sveriges Allmännytta som sitter i implementeringsgruppen för den nationella färdplanen – Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg- och Anläggningssektorn
10:40 Fika & bensträckare
10:50 Regionalt perspektiv För att ge det regionala perspektivet har vi Malin Karlsson, processledare på ByggDialog Dalarna, som lett arbetet med framtagandet av den regionala färdplan för byggande och boende* som just nu är ute på remissrunda – Färdplan för Energieffektivt och klimatsmart byggande och boende**
11:20 Diskussion Vi följer upp Sofias och Malins dragningar med en gemensam diskussion av ämnet.
11:50 Tack för idag

Vi hoppas på en bred uppslutning och nyfikenhet kring ämnet, varmt välkomna!

Med vänlig hälsning, 
Susanna, Maria och Hampus



Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2024-03-06
10:00 - 12:00


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök