Toppfält: innehåll

Inom ByggDialog Dalarna finns flera olika så kallade temagrupper. En temagrupp består av ett antal medlemmar som organiserat sig kring ett specifikt intresseområde, det kan exempelvis vara energifrågor eller arkitektur.

Grupperna arrangerar återkommande möten där aktuella frågor diskuteras. Det blir en neutral plattform för dialog över gränser. Till exempel mellan olika kommuner, organisationer eller aktörer i olika delar av byggprocessen. Här får medlemmarna möjligheten att tillsammans med branschkollegor utbyta kunskap och idéer för att på så vis stimulera utveckling inom både sin egen verksamhet och i branschen.  

Har du idéer, spännande tankar eller frågor kring temagrupper får du gärna kontakta oss på ByggDialog Dalarna!

ByggDialog Dalarna:
info@byggdialogdalarna.se

Våra temagrupper

Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter. Arkitekturrådet ska höja värdet i Dalarna gällande arkitektur, gestaltning, form och design.

» Läs mer om Arkitekturrådet

Ett nätverk för beställare, entreprenörer, konsulter och förvaltare. Syftet är att skapa förståelse mellan de olika skedena i byggprocessen och underlätta den digitala kommunikationen mellan de olika disciplinerna.

» Läs mer om Digitaliseringsgruppen

Gruppen Effektivt byggande består av aktörer från hela kedjan med målet att Dalarna ska bli ett föregångslän när det gäller effektivitet i byggsektorn.

» Läs mer om Effektivt byggande

Ett fastighetsnätverk med kommunala och privata bolag med ambitionen att jobba aktivt med klimat och energifrågor. Syftet är att stötta varandra och skapa kompetenshöjande aktiviteter för att nå en klimatsmartare bygg- och förvaltning i Dalarna.

» Läs mer om KlimatKlubben

Syftet är att utveckla det framtida träbyggandet i länet, exempelvis inom arkitektur, teknik och inte minst affärsmodeller. Denna samverkan ska vare en inspirationskälla för länets byggare, arkitekter och planerare att utveckla planer och arkitektur som tar till vara länets specifika möjligheter och kultur. Målet är att utveckla kompetens och teknik för modern industriell träbyggnadsteknik. Träbyggande är det nya klimatneutrala sättet att bygga.

» Läs mer om Politiska träbyggnadsgruppen

Nätverkets syfte är att tillhandahålla ett opolitiskt affärsnätverk och ett informationsforum för kvinnor i ledande roller med målsättning att utveckla det hållbara byggandet.

» Läs mer om Women Building Sweden

Äldreboendegruppen har bred representation i regionen med politiker, kommunala- och privata tjänstemän samt forskare från akademin.

» Läs mer om äldreboendegruppen

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök