skip to Main Content

Inom ByggDialog Dalarna har vi ett flertal olika temagrupper.

Våra temagrupper

Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter. Arkitekturrådet ska höja värdet i Dalarna gällande arkitektur, gestaltning, form och design.

» Läs mer om Arkitekturrådet

Målet är att hela den bebyggda miljön inkl lokaler, flerbostadshus och småhus i Dalarna ska uppfylla den nationella och regionala utmaningen om halvering av energianvändningen fram till 2050.

Mer information kommer inom kort.

Syftet är stimulera bygg- och fastighetssektorn i Dalarna att använda ICT som verktyg i bygg- och förvaltningsprocessen för ökad effektivitet och kvalitet. ICT som verktyg ökar även brukares och förvaltares delaktighet och skapar mindre fel i genomförandet av projekt. Detta påverkar byggnadernas livscykelkostnader positivt.

Syftet är att finna metodik för att verifiera ett kostnadseffektivt, hållbart byggande i Dalarna som skapar tillväxt för länets företag. Målet är att ”inga fel” görs i länets byggprojekt, Best Practice verifieras via IQ Byggprocessmätning och att miljöklassade byggnader demonstreras.

Syftet är att utveckla det framtida träbyggandet i länet, exempelvis inom arkitektur, teknik och inte minst affärsmodeller. Denna samverkan ska vare en inspirationskälla för länets byggare, arkitekter och planerare att utveckla planer och arkitektur som tar till vara länets specifika möjligheter och kultur. Målet är att utveckla kompetens och teknik för modern industriell träbyggnadsteknik. Träbyggande är det nya klimatneutrala sättet att bygga.

Syftet är att åstadkomma miljösmart byggande inom länet genom att säkra innemiljön med hänsyn till komfort och hälsa. Målet är att nya byggnader utformas och uppförs så att de inte orsakar hälsoproblem och att åtgärder utförs i rimlig takt på befintliga byggnader avseende fukt, buller, ventilation och radon.

Back To Top
×Close search
Sök