Toppfält: innehåll

Inom ByggDialog Dalarna har vi ett flertal olika temagrupper.

Våra temagrupper

Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter. Arkitekturrådet ska höja värdet i Dalarna gällande arkitektur, gestaltning, form och design.

» Läs mer om Arkitekturrådet

Energibolag i Dalarna samlas för att diskutera problemställningar och möjligheter inom energiproduktionn, distrubition och marknadsföring. Denna grupp är lite avvaktande för nu läget.

Här jobbar beställare, entreprenörer, konsulter och förvaltare för att förbättra BIM i alla steg och hur cirkeln kan bli sluten. Viktigt för gruppen att BIMs potential tas till vara på i alla led och öka samarbetet mot ett gemensamt BIM från beställare till förvaltning.

Syftet är att finna metodik för att verifiera ett kostnadseffektivt, hållbart byggande i Dalarna som skapar tillväxt för länets företag. Målet är att ”inga fel” görs i länets byggprojekt, Best Practice verifieras via IQ Byggprocessmätning och att miljöklassade byggnader demonstreras.

Syftet är att utveckla det framtida träbyggandet i länet, exempelvis inom arkitektur, teknik och inte minst affärsmodeller. Denna samverkan ska vare en inspirationskälla för länets byggare, arkitekter och planerare att utveckla planer och arkitektur som tar till vara länets specifika möjligheter och kultur. Målet är att utveckla kompetens och teknik för modern industriell träbyggnadsteknik. Träbyggande är det nya klimatneutrala sättet att bygga.

Läs mer

I Klimat Klubben sitter kommunala och privata fastighetsbolag som jobbar aktivt med klimat och energi frågor. Klubben tar avstamp från klimatinitiativet där flertal av medlemarna är aktiva. de två stora målen är fosilfri 2030 och minskad energianvändning med 30% till 2030. Men jobbar även med avfallsfrågor, upphandling, resurseffektivisering, mmm…

Tillhandahåller ett opolitiskt affärsnätverk och ett informationsforum för kvinnor i ledande roller med målsättning att utveckla det hållbara byggandet.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök