Toppfält: innehåll

ByggDialog Dalarna är en av många starka partners i FoU-projektet ”Den uthålliga regionen – energifrågor i planeringen” som drivits av KTH och Högskolan Dalarna under 2016 samt 2017 och avslutas under 2018.

Syftet med projektet

– Om energifrågan lyfts redan i ett tidigt skede kan vi nå långt, men det gäller också att hela kedjan i ett byggprojekt finns representerad. Olika aktörer behöver lära av varandra. Därför är det jättebra att Byggdialogen är med, säger projektledaren Tony Svensson.

Flera av Byggdialogens temagrupper kommer att beröras av arbetet. Forskare från Högskolan Dalarna kommer också att samarbeta med de olika aktörerna för att utveckla planerings- och innovationsarbetet. Syftet med projektet är att:

  •  Utveckla kunskap om hur energieffektivisering kan uppnås genom samhällsbyggande och planering av bebyggelse och tätortsutveckling utanför de större tillväxtregionerna.
  •  Utveckla kunskap om hur energieffektivisering kan uppnås genom samhällsbyggande och planering av bebyggelse och tätortsutveckling utanför de större tillväxtregionerna. Utveckla vägledning, metoder, verktyg och styrmedel som kan nyttiggöras för samhällsbyggnadssektorns aktörer för hur energieffektiviseringen kan integreras i den fysiska planeringen.
  •  Koppla samman aktörer och planeringsnivåer i samhällsplaneringen.

Finansiering och samarbetspartners

Den totala budgeten för projektet ligger på 4,5 miljoner kronor. Det  ingår i FoU-ramprogrammet E2B2 – Energieffektivt Byggande och Boende, som leds av IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten. Den Uthålliga Regionen är ett samverkans- och samfinansieringsprojekt där förutom ByggDialog Dalarna även följande partners ingår:

Region Dalarna
Borlänge och Falu kommun
Falu Energi och Vatten
Borlänge Energi
Sweco 

Huvudrapport – Den uthålliga regionen

Följ projektets seminarier

En viktig del i projektet är en seminarieserie där man fördjupar sig i olika delar av den här viktiga framtidsfrågan. Den 30 aug 2016 arrangerades en välbesökt utbildningsdag i Falun som lade grunden för de kommande seminarierna.

Här hittar du dokumentation från den:

Åhörarkopia, powerpoint

Dokumentation av workshop

Seminarium nr 1, 2016-10-28 ”Kartläggning av energisystem i planeringen”

Här hittar du dokumentation från seminariet:

Föredrag Anders Hollinder – Energieffektivisering i stadsutveckling

Föredrag Csilla Gal – The impact of built form och shade trees 

Föredrag Johan Håkansson – Bebyggelseplanering och transporternas CO2 utsläpp

Temaseminarium – Kartläggning av energisystemet i planeringen – Åhörarkopior Tony Svensson

Seminarium nr 2, 2016-12-09 ”Energi- och klimatsmarta fysiska strukturer”

Energi- och klimatsmarta fysiska strukturer

Klimatsmarta och attraktiva transportnoder

Energi- och klimatsmarta fysiska strukturer

Seminarium nr 3, 2017-02-24 ”Framtidsbilder för ett mer energieffektivt och klimatsmart Dalarna”

 

Seminarium nr 4, 2017-04-21 ”Dalarna 2030 – helhetssyn och analys av energi- och klimatpåverkan i planeringen”

Symbiocity och helhetssyn i planeringen – Ulf Ranhagen

Helhetssyn och energiberäkningar – Tony Svensson

Slutseminarium, 2018-05-30, ”Energifrågans hantering i samhällsplanering utanför större tillväxtområden”

Slutrapport Den Uthålliga Regionen

Den Uthålliga Regionen slutseminarium 30 maj 2018 – åhörarkopior

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök