skip to Main Content

ByggDialog Dalarna är en av många starka partners i FoU-projektet ”Den uthålliga regionen – energifrågor i planeringen” som drivits av KTH och Högskolan Dalarna under 2016 samt 2017 och avslutas under 2018.

– Om energifrågan lyfts redan i ett tidigt skede kan vi nå långt, men det gäller också att hela kedjan i ett byggprojekt finns representerad. Olika aktörer behöver lära av varandra. Därför är det jättebra att Byggdialogen är med, säger projektledaren Tony Svensson.

Flera av Byggdialogens temagrupper kommer att beröras av arbetet.  Forskare från Högskolan Dalarna kommer också att samarbeta med de olika aktörerna för att utveckla planerings- och innovationsarbetet. Syftet med projektet är att:

  •  Utveckla kunskap om hur energieffektivisering kan uppnås genom samhällsbyggande och planering av bebyggelse och tätortsutveckling utanför de större tillväxtregionerna.
  •  Utveckla kunskap om hur energieffektivisering kan uppnås genom samhällsbyggande och planering av bebyggelse och tätortsutveckling utanför de större tillväxtregionerna. Utveckla vägledning, metoder, verktyg och styrmedel som kan nyttiggöras för samhällsbyggnadssektorns aktörer för hur energieffektiviseringen kan integreras i den fysiska planeringen.
  •  Koppla samman aktörer och planeringsnivåer i samhällsplaneringen.
Back To Top
Sök