Toppfält: innehåll

Bakgrund

Kristina Hansen, Gabriella Hagman och deras företag deltog i ett samverkansprojekt tillsammans IUC Dalarna AB, Dalarnas Science Park och ByggDialog Dalarna inom industriellt ekonomi BOSP. I projektet deltog en konsult från Australien som jobbar med samverkan inom klustervärlden, Rodin Geinhoff och tillsammans lade de grunden till nätverket Women Building Sweden.

Nätverket ingår i ByggDialog Dalarnas organisation och drivs i samverkan med Dalarnas Science Park och IUC Dalarna. Nätverket företräds av två stycken nätverksledare, Kristina Hansen VD Structor Byggteknik samt Gabriella Hagman, VD Mondo Arkitekter. Ylva Thörn, Landshövding av Dalarnas län är ambassadör för nätverket.

Nätverket har en styrgrupp bestående av en representant för varje organisation samt nätverksledarna. Styrgruppen har ca 4 träffar på år eller vad gruppen tillsammans kommer överens om. Ylva Thörn, ambassadör träffar styrgruppen en gång årligen och bjuds in till nätverkets samtliga träffar och aktiviteter.

Syfte

Tillhandahålla ett opolitiskt affärsnätverk och ett informationsforum för kvinnor i ledande roller med målsättning att utveckla det hållbara byggandet.

Bidra till ökad solidaritet och medvetenhet om de frågor som kvinnor ställs inför genom bred samverkan. Förändra strukturer och normer och ta del av varandras kunskap för att nå ökad innovation och affärsnytta. Vara en plattform för att genom samverkan vinna nya kontrakt och skapa nya affärsmöjligheter.

Mål

Utveckla ledarskapet genom aktiviteter som främjar deltagande i nationella nätverk och de nationella ledarskapsprogram som erbjuds.

Inrätta ett hierarkiskt mentorsprogram som stödjer kvinnor med:

  • ledarskapsegenskaper
  • nationella och internationella nätverk och organisationer
  • vd eller motsvarande
  • mellanchefer med ledarskapsegenskaper
  • arbetsledare/projektledare med ledarskapsegenskaper
  • studenter

Kunskapsutbyte om hur man kan undvika den omedvetna snedvridningen i rekryteringsprocessen så att den inte missgynnar kvinnor.

Motivera och uppmuntra kvinnor att söka till chefsbefattningar och ledande roller.

Bjuda in experter till särskilda föredrag och evenemang som sträcker sig från digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation och teknik till social hållbarhet och ekonomi.

Genomföra opinionsbildning och påverkan för att främja innovation genom jämställda team.

Tillhandahålla en formell kanal för ökad samverkan med nationella nätverk och organisationer för kvinnor inom ledarskap och industri.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök