Toppfält: innehåll

Bakgrund

Nätverket startade upp under mars 2020 av Kristina Hansen och Gabriella Hagman tillsammans med Annica Granberg på ByggDialog Dalarna. Idén tog fart i samband med ett projekt för innovation och utveckling i byggbranschen i Dalarna. I projektet deltog en konsult från Australien som jobbar med samverkan inom klustervärlden, Rodin Genoff, och tillsammans lade de grunden till nätverket Women Building Sweden.

Nätverket ingår i ByggDialog Dalarnas organisation och företräds av nätverksledarna Kristina Hansen, VD Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella Hagman, VD Mondo arkitekter Dalarna.

Syfte

Women Building Sweden är ett affärsnätverk för kvinnor i ledande befattning inom bygg- och fastighetsbranschen. Nätverket har höga ambitioner och vill bidra till ett hållbart byggande i Dalarna. Våra fokusområden är innovation, hållbarhet och inkludering, med jämställdhet som en drivkraft för att åstadkomma detta.

Mål

Att tillhandahålla ett neutralt affärsnätverk och en mötesarena för kvinnor i ledande positioner för att nå ökad samverkan.

Att ta del av varandras kunskap, engagemang och drivkraft för att bidra till ökad innovation och affärsmöjligheter inom hållbart byggande.

Att sprida kunskap och kompetens inom våra fokusområden genom att anordna nätverksträffar, workshops, studiebesök och föreläsningar.

Att driva på utvecklingen för en mer jämställd och inkluderande byggbransch, exempelvis genom opinionsbildning, förändra strukturer och normer samt öka samverkan med övriga i branschen.

Att inrätta ett mentorskapsprogram i syfte att attrahera kvinnor till branschen och motivera fler kvinnor att söka till chefsbefattningar och ledande roller.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök