Toppfält: innehåll

Framtidens byggbransch – är en jämställd byggbransch

Villazero har förenat två av byggbranschens viktigaste frågor, hållbarhet och jämställdhet och förutom att bland annat vara Sveriges första koldioxidneutrala småhus har huset till största del byggts av enbart kvinnor.

I en så mansdominerad bransch som byggbranschen är krävdes det att man gjorde någonting extra för att lyfta kvinnor samt att få fler att våga söka sig till branschen och därför satte man samman ett helt kvinnligt bygglag. Den sociala hållbarheten har varit en viktig aspekt under projektet och där har man valt att fokusera på jämställdhetsfrågan för att lyfta kvinnor i byggbranschen. Att lyfta kvinnliga förebilder i branschen och att få fler att söka sig dit är viktigt för att det i framtiden ska bli en jämställd byggbransch.

Då detta är så pass unikt och det är första gången ett bygglag bestående av alla skrån är enbart kvinnor, gjordes det även en förstudie på det kvinnliga byggarbetslaget där resultaten nyligen presenterades.

Fler kvinnor behövs i byggbranschen

Läs mer om resultaten från förstudien
Läs mer om koldioxidneutrala småhus
Läs fler artiklar om Villazero
Läs mer om Villazero

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 + 2 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök