Toppfält: innehåll
Villazero Intervju Bygglag

Förstudien för det kvinnliga bygglaget på Villazero presenteras

Sveriges första koldioxidneutrala småhus står färdigt. Den 13 maj anordnades slutseminariet för utbildningsprojektet Villazero, där man gick igenom resultat, erfarenheter och lärdomar. Samtidigt presenterades förstudien av det kvinnliga bygglaget, som löpt parallellt med projektet.

På bilden syns moderator Isabelle McAllister och två av kvinnorna som var med i bygglaget, Amanda Broberg och Elsa Norberg.

I december 2020 presenterades idén kring Villazero, Sveriges första klimatneutrala småhus
som drivs som ett samverkans- och utbildningsprojekt av tre företag, Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter Dalarna och Structor Byggteknik Dalarna. Projektet har haft två fokusområden; att bygga koldioxidneutralt samt att diskutera och bidra till en mer jämställd byggbransch. Villan certifieras både med den nya NollCO2-certifieringen som ett pilotprojekt samt med miljömärkningen Svanen och bygget utfördes av ett bygglag bestående av kvinnor.

Det känns fantastiskt att vi nu är i mål. Villazero har gett oss stor kunskap kring hur vi kan bygga mer hållbart för att minska vårt klimatavtryck, och samtidigt har vi lyckats öka debatten om jämställdheten i byggbranschen. Vi tar det här vidare till våra andra projekt och den viktigaste lärdomen är att vi kan lyckas om vi gör det här tillsammans”, säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella, vd Mondo Arkitekter, båda grundare av affärsnätverket Women Building Sweden.

Unikt bygglag

Bygglaget på Villazero är unikt. Det är första gången ett bygglag bestående av alla skrån är enbart kvinnor. Parallellt med projektet har därför en förstudie med det kvinnliga bygglaget genomförts med forskaren Annika Vänje, docent på Högskolan Dalarna. Byggpartner och Women Building Sweden har fått ekonomiskt stöd från SBUF (Svenska Utbildningsbranschens Utvecklingsfond) och från Sparbanksstiftelsen för genomförandet av förstudien. Fokus har varit att titta på några utvalda områden, men med arbetsmiljön in fokus.

Vad visar förstudien?

Idag väljer 8 av 10 tjejer bort byggutbildningen trots att de är intresserade. Det finns behov av mer arbetskraft och en ökad kvinnlig representation i arbetslagen skapar en mer trivsam arbetsmiljö, bättre hälsa och ökad produktivitet, vilket ger bättre lönsamhet. För att få fler att våga söka sig till byggbranschen behövs fler förebilder, samt att företagen jobbar aktivt med jämställdhetsfrågan. Detta är något som uppmärksammas alltmer och något som gynnar både män och kvinnor.

Förstudien för Villazero har fokuserat på två områden inom arbetsmiljö; skadeförebyggande och säkerhet. Metoden har varit intervjuer med det kvinnliga bygglaget, samt med de män som trots allt har varit på byggarbetsplatsen. Det framkommer i studien att arbetsmiljön på Villazero har varit god i form av den sociala aspekten, men att man hade en lägre tilltro till säkerhetsarbetet och även uppmärksammade brister. Exempelvis var en del utrustning främst utformad för att passa män och inte kvinnor. Precis som branschen i stort, var majoriteten av kvinnorna i bygglaget yngre, och inte så ifrågasättande av den kultur som de verkar i. Ingen i bygglaget säger sig ha varit med om en nedsättande kultur, men säger samtidigt att de upplever att de inte alltid blir tagna på allvar i sin yrkesroll. Exempelvis framkommer det att underleverantörer inte går till den kvinnliga lagbasen, utan kan välja en manlig kollega, längre ner i den faktiska hierarkin.

Under förstudiens gång diskuterades också att män är mer riskbenägna, och det finns en bristande acceptans mellan män för föräldraskap.

Män gör arbetsinsatser som man vet innebär en större risk, för att det hör till den manliga normen. Fysisk styrka ger status och det finns exempelvis en bristande acceptans bland män att gå tidigare för att hämta barn på förskolan”, säger Annika Vänje docent på Högskolan Dalarna.

Till en början fanns det ett ifrågasättande, från både kvinnor och män, kring varför endast kvinnor skulle ingå i bygglaget, men senare in i projektet upplevde många en skillnad på arbetsplatsen.

I det här projektet valde projektet Villazero att göra ett statement för att få igång en diskussion kring jämställdhet, och man ville undersöka hur miljön på arbetsplatsen påverkades. Det framkommer att kvinnorna, som tidigare oftast jobbat med enbart män, upplevde ett öppnare samtalsklimat där man diskuterade både privata angelägenheter och samhällsfrågor. Även några män som deltog i arbetet kring Villazero, upplevde att det blev en bättre social arbetsmiljö”, avslutar Annika Vänje.

För oss på Byggpartner har det varit en självklarhet att medverka i detta projekt där jämställdhet ligger högt på agendan. Vi har fått en inblick i vad man behöver jobba med och förhoppningsvis kan vi utveckla det med en fortsatt forskningsstudie om jämställdhet och säkerhetsrisker ”, säger Johan Karlsson, entreprenadchef på Byggpartner i Dalarna AB.

För frågor, vänligen kontakta

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, gunnar.jonsson@fiskarhedenvillan.se
Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter Dalarna AB, gabriella.hagman@mondo.se
Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB, kristina.hansen@structor.se
Annika Vänje, docent Högskolan Dalarna, ava@du.se
Johan Karlsson, entreprenadchef Byggpartner i Dalarna AB, johan.karlsson@byggpartner.com

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 − 7 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök