Toppfält: innehåll

Färdplan för byggande och boende

Byggdialog Dalarna har fått i uppdrag av Länsstyrelsen och Region Dalarna att ta fram en regional färdplan för Byggande och boende, som är en av totalt sju prioriterade områden i Dalarnas energi- och klimatstrategi.

Arbetet syftar till att identifiera nuläge, önskat läge, mål och aktiviteter för att bidra till uppfyllandet av de nationella energi- och klimatmålen. Framtagandet av färdplanen kommer också att vara en bra möjlighet för aktörer inom sektorn att samla sig och tillsammans diskutera utmaningar och möjligheter. Det kommer också vara en värdefull brygga mellan de nationella strategier och planer som finns och de regionala och lokala initiativ som redan finns eller är på gång.

ByggDialog Dalarna har anlitat Malin Karlsson för att leda processen med färdplanen. Hon har tidigare tagit fram de kommunala energibolagens gemensamma färdplan.

Mer information
Vill du veta mer om målet och arbetet med färdplanen är du välkommen att kontakta Malin via mejl till makr@du.se.

Första träff
Arbetsgruppen bjuds in till uppstartsmöte den 31 augusti kl. 13:00-16.00.

Plats: Länsstyrelsen Dalarna på Åsgatan 38 i Falun.

Mer information om energi- och klimatstrategin och övriga färdplaner finns här Startsida – Energiintelligent DalarnaKarta Otillgänglig

Datum/Tid
2023-08-31
13:00 - 16:00


Knapp, skrolla upp
×sök
Sök