Toppfält: innehåll
Tjärna Ängar

Tekniklunch om varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar

I Tjärna Ängar i Borlänge har en byggnad med 36 lägenheter från miljonprogrammet renoverats på ett hållbart sätt med målet att energianvändningen ska halveras. Projektet har genomförts med bidrag från Energimyndighetens E2B2-projekt, samt AB Stora Tunabyggen, Acticon AB, Byggpartner AB och Byggdialog Dalarna.

I det hus som ingår i detta projekt var energianvändningen 154 kWh/kvadratmeter och år (exklusive hushållsel). Målet med projektet var att komma ner till 75 kWh/kvadratmeter och år genom flera åtgärder, paketerade enligt Beloks Totalmetoden. Åtgärderna var bland annat nya fönster, skalåtgärder, installation av frånluftsvärmepump och tilluftsradiatorer. För at kompensera ökat elbehov har solceller installerats. Av hyresgästenkäter visas bland annat att inomhustemperaturen upplevs som jämnare och att komfortindex har förbättrats.

Vid en lunchträff i Borlänge kommer projektet att presenteras mer i detalj av projektledaren Jonn Are Myhren.

Datum 18 september, kl 11.30-13. Efter fördraget blir det lunch till självkostnadspris

Föredragshållare: Jonn Are Myhren, universitetslektor Byggteknik, Högskolan Dalarna

Plats: Receptionen för Byggteknik, Högskolan Dalarna, Röda vägen 3, Borlänge

Anmälan på http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-borlange-om-varsam-energieffektiv-renovering-tjarna-angar

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 − 6 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök