Toppfält: innehåll
Frukostmöte
Frukostmöte
Frukostmöte
Frukostmöte
Frukostmöte
Tjärna Ängar
Tjärna Ängar
FrukostmöteFrukostmöteFrukostmöteFrukostmöteTjärna ÄngarTjärna Ängar

Varsam energieffektiv renovering av miljonprogramsområden

Vid morgonens frukostmöte bjöds det inte bara på en trevlig frukost. Jonn Are Myhren från Högskolan Dalarna och Maria Mårds från Tunabyggen gav oss mycket bra och intressanta föreläsningar om projektet, Varsam energieffektiv renovering Tjärna Ängar. På Tjärna ängar har tre miljonprogramshus renoverats där målet med projektet har varit att ”en modell skapas för varsam renovering av allmännyttiga bostäder baserad på hållbarhet såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt”.

Nu har dessa hus som renoverats med olika tekniska lösningar, följts parallellt i ett år efter färdigställande. Vid frukostmötet inledde Maria med en föreläsning som gav oss en inblick om hur husen renoverades. Jonn Are följde upp med att prata om hållbarhetstänket och de tekniska lösningarna runt dessa renoveringar. Han berättar att målsättningen med renoveringarna varit ambitiösa när det gäller ekologisk hållbarhet för att ge en mycket lägre klimatpåverkan, men även då det gäller social hållbarhet och de boendes upplevelse samtidigt som den ekonomiska hållbarheten haft ett stort fokus. Förutom att skalet har renoverats där alla tre byggnader har fått nya tak, fönster har bytts ut, balkonger och entréer har fixats har olika värme- och ventilationssystem testats och jämförts ur olika aspekter. Det som har skilt sig mellan renoveringarna är att de tre byggnaderna har fått olika värme och ventilationssystem. Resultat från forskningsprojektet presenterades och flera spontana och intressanta diskussioner utbröt.

Efter frukostmöten guidade Maria och Jonn Are oss vidare till ett studiebesök till Tjärna Ängar där vi fick se byggnaderna på plats.

Jonn Are avslutar med berätta att det med det här projektet visas hur miljonprogramsområden kan renoveras varsamt, med mindre miljöpåverkan och till lägre kostnader.

EFFECT4buildings

Detta inlägg har en kommentar

  1. Tack för en väldigt trevlig frukost och spännande diskussioner. Ni som är intresserade av mera detaljer får gärna ta kontakt: jam@du.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton − 8 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök