Toppfält: innehåll

Äldreboendegruppen har bred representation i regionen, med representanter från politiken, offentlig- och privat sektor samt akademin. Här finns en bred och djup kunskap inom frågor som rör omsorg.

Målet från ByggDialog Dalarnas sida är att genom gruppen kunna identifiera och ta riktning i utvecklingsområden i det teknologiska och byggtekniska gränssnittet mellan omsorgen och brukaren. Gruppen kommer agera som stöd i flera delar av projektet Digital resiliens inom bygg- och fastighetssektorn.

Är du nyfiken på gruppen och dess arbete, har frågor eller idéer? Kontakta gärna ordförande eller någon av ByggDialog Dalarnas representanter!

Ordförande:
Kurt Kvarnström
fullstaby@outlook.com
070-215 44 00

ByggDialog Dalarna:
Hampus Stendahl
Benny Magnusson

Projekt:
Digital resiliens inom bygg- och fastighetssektorn

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök