Toppfält: innehåll

Ett nätverk för beställare, entreprenörer, konsulter och förvaltare. Syftet är att skapa förståelse mellan de olika skedena i byggprocessen och underlätta den digitala kommunikationen mellan de olika disciplinerna.

Viktigt för gruppen att den stora potential som finns i verktyget BIM tas till vara på i alla led och öka samarbetet mot ett gemensamt BIM. Utöver detta så ska testbäddar skapas för att öka kunskap och förståelse.

Övergripande mål: Dalarna är nationellt ledande på BIM genom alla led i byggsektorn – från beställare till förvaltning.
Träffar: Var 3:e månad.
På gång: BIM-effektivisering i byggfasen, Modellbaserad projektering och produktion, Förvaltning och BIM, Digital Tvilling med Högskolan mm.

Ordförande:
Viktor Ranerfors, WSP

ByggDialog Dalarna:

Hampus Stendahl

Projekt:
Digital Resiliens i bygg- och fastighetsbranschen

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök