Toppfält: innehåll
Vansbro VR

VR som verktyg i Vansbro kommun

Vansbro kommun har under många år haft en pågående process att bygga om eller bygga nytt äldreboende. Under 2016 gjordes en omstart i arbetet. Ett provrum i skala 1:1 byggdes upp från ett förslag som tidigare tagits fram för en ombyggnad av befintligt boende. I samband med iordningställandet av provrummet genomfördes seminarier för personal från olika verksamhetsområden inom omsorgen. Vid dessa möten identifierades åtta områden där specifika funktioner för en byggnads utformning beskrevs i text. Därefter har beskrivningarna legat som grund för det förslag som nu ritats upp för en äldreboendeavdelning på 10 platser. Utifrån dessa beskrivningar sammanställdes även ett funktionsprogram.

Etapp ett är planerat att byggas i en befintlig byggnad

För att skapa ett bra underlag på byggnadens utformning scannades det våningsplan som är planerat att byggas om. I det läget kontaktades Vansbro kommun av Byggdialogen som efterlyste lämpliga projekt där man testar VR-teknik som hjälp för att bättre involvera personal i planeringsprocessen vid byggande av en vårdenhet.

Efter dialog där möjligheterna att visualisera ritningen preciserades startade samarbete mellan Vansbro kommun och Byggdialogen. En Bim-modell togs fram utifrån det scannade och modulerade underlaget. Modellen har därefter legat som grund för ett ritningsförslag innehållande en boendeavdelning på 10 lägenheter. Förslaget formades så att det går att se virtuellt med hjälp av VR-glasögon och teknisk utrustning.

Visningar för grupper inom omvårdnad genomfördes och personalen visade stor uppskattning. Man vandrade runt i modellen, i de olika lägenheterna och rummen med hjälp av specialglasögon. Personalen kunde exempelvis jämföra olika varianter av badrumsinredning. Flera förbättringsförslag och kompletteringar framkom direkt på visningarna.

Visningar har även upprepats för handikapp- och intresseorganisationer samt för politiker i kommunfullmäktige. Modellen gav en utmärkt inblick i hur olika ytor i äldreboendeavdelningar kan disponeras och utnyttjas. Många frågor och positiva synpunkter framkom även från dessa grupperingar.

Kommande steg i arbetet är att justera ritningarna efter de synpunkter som framkommit vid visningarna. Efter beslut kan projekteringen avslutas. Det kan finnas ytterligare behov av visningar innan upphandling och byggnation. VR- modellen kommer ligga som del av förfrågningsunderlaget för att skapa en bra insikt hos anbudsgivarna.

Olle Wiking
Lokalstrateg/projektledare
Vansbro kommun

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 + 1 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök