Toppfält: innehåll

Framtidens byggbransch – är en jämställd byggbransch

Villazero har förenat två av byggbranschens viktigaste frågor, hållbarhet och jämställdhet och förutom att bland annat vara Sveriges första koldioxidneutrala småhus har huset till största del byggts av enbart kvinnor. I en så mansdominerad bransch som byggbranschen är krävdes det…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök