Toppfält: innehåll

Framtidens byggbransch – är en jämställd byggbransch

Villazero har förenat två av byggbranschens viktigaste frågor, hållbarhet och jämställdhet och förutom att bland annat vara Sveriges första koldioxidneutrala småhus har huset till största del byggts av enbart kvinnor. I en så mansdominerad bransch som byggbranschen är krävdes det…

Läs mer
Villazero Intervju Bygglag

Förstudien för det kvinnliga bygglaget på Villazero presenteras

Sveriges första koldioxidneutrala småhus står färdigt. Den 13 maj anordnades slutseminariet för utbildningsprojektet Villazero, där man gick igenom resultat, erfarenheter och lärdomar. Samtidigt presenterades förstudien av det kvinnliga bygglaget, som löpt parallellt med projektet. På bilden syns moderator Isabelle McAllister…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök