Toppfält: innehåll
Studenter

Avgångsstudenter premieras med stipendier

Under onsdagen hade vi glädjen att få delta när studenterna vid Högskolan Dalarnas byggrelaterade utbildningar redovisade sina examensarbeten. Dagen avslutades med att stipendier delades ut för bästa studieresultat samt bästa examensarbete. Det är Stiftelsen Star Byggutveckling i samarbete ByggDialog Dalarna som på det här sättet vill premiera de studenter som presterat extra bra.

ByggDialog Dalarna ser dessa stipendium som en möjlighet att lyfta arbeten som bör uppmärksammas av branschen. I bedömningen värderas akademisk höjd, innovationsgrad och branschnytta. Årets arbeten hade mycket intressant att bjuda på och de vinnande bidragen lyfter områden och frågor som verkligen tåls att uppmärksammas.

”Det var med stor nyfikenhet vi tog oss an läsningen av årets arbeten, jag är imponerad över de bidrag vi valt att lyfta fram. Dessa arbeten håller inte bara en hög akademisk nivå utan sätter också fingret på viktiga frågor för branschens utveckling. Generellt ser vi att många arbeten berört hållbarhet vilket är mycket glädjande. Vi ser fram emot att se hur dessa drivna studenter tar sig an sina nya utmaningar i byggbranschen. Stort lycka till, till er alla!”
– Hampus Stendahl, ByggDialog Dalarna

De avgångsstudenter som avslutat utbildningarna med det högsta genomsnittsbetygen är Aziz Abdulahad, Byggingenjör, Alice Björklund och Tuva Doslic Isaksson, Bygg- och Samhällsplanerare samt Jonathan Friberg och Lucas Van Mansvelt, Byggteknik – Produktion och förvaltning. Dessa studenter tilldelades stipendium för bästa avgångsstudent 2022.

Sofia Lagerström och Erik Pers, Byggingenjörsutbildningen tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Diffusionsöppet membran i en kompakt- och parallelltakskonstruktion”.

Tuva Doslic Isaksson, Bygg- och Samhällsplanerarutbildningen tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Metoder för en hållbar översiktsplanering”.

Alice Björklund, Bygg- och Samhällsplanerarutbildningen tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Barnkonsekvensanalys som verktyg för samhälsplanering”.

Mattias Bytar, Byggteknik – Produktion och förvaltning tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Förbättring av lönesystem för byggbranschen”.

Hampus Stendahl från ByggDialog Dalarna delade ut stipendierna tillsammans med programansvariga på Högskolan Dalarna och berättade att det var många bra och intressanta examensarbeten som vi fick ta del av. Han passade också på att berömma studenterna för att det inte var lätt att välja en vinnare och önskade alla ett stort lycka till på den nya resa som nu tar vid.

Motiveringar, bästa examensarbeten

Bygg- och Samhällsplanerarutbildningen

Tuva Doslic Isaksson – Metoder för en hållbar översiktsplanering

Ett examensarbete med hög akademisk nivå. Språk, struktur och röd tråd lyser starkt. Kommunernas översiktsplaner behöver ett omtag. Detta arbete syftar till att stödja processen genom att kartlägga och jämföra tre utvärderingsmetoder vilka skulle kunna stärka kommunerna i arbetet. Därmed ett exjobb vi bedömer ha stor branschnytta; lokalt, regionalt och nationellt!

Alice Björklund – Barnkonsekvensanalys som verktyg för samhälsplanering

Ett arbete med mycket hög akademisk nivå med avseende på språk och upplägg. Författaren har dessutom visat prov på en förmåga att lyfta sitt ämnesområde ut i en större kontext och sett hur andra variabler påverkar den identifierade problembilden. Här finns potentiellt stor branschnytta genom det innovativa tänket att införa nya modeller och metoder för att utveckla kommunernas planarbete.

Byggingenjörsutbildningen

Sofia Lagerström och Erik Pers – Diffusionsöppet membran i en kompakt- och parallelltakskonstruktion

Detta arbete står på en gedigen teoretisk bas, visar prov på stor akademisk färdighet. Vi behöver bygga på nya innovativa sätt. Frågan är dock om nya tekniker alltid presterar bättre än de beprövade? Här finns början till vidare studier som kan säkerställa byggnaders välmående och hållbarhet på lång sikt.

Byggteknik – Produktion och förvaltning

Mattias Bytar – Förbättring av lönesystem för byggbranschen

Ett arbete som har modet att ta sig an en fråga som blir alltmer aktuell för att nå både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i byggprojekt. Arbetet har ett tydligt syfte och en röd tråd, författaren genomlyser området från flera perspektiv. Examensarbetet mynnar ut i en diskussion och slutsatser som tydligt visar att detta är en viktig faktor för byggbranschens fortsatta utveckling och att branschnyttan av det kan bli stor.

På bilden syns, (från vänster) Mattias Bytar, Lucas Van Mansvelt, Jonathan Friberg, Alice Björklund, Tuva Doslic Isaksson, Sofia Lagerström, Erik Pers och Aziz Abdulahad.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tretton − tolv =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök