Toppfält: innehåll
Kenneth visar energihubben
Trapphus i Stjärnan
Bild från Lunchföreläsning
Bild från förmiddagen
Många på plats
Lyckavägen

Temagruppsmöten i kubik

Den 6e december anordnade vi ett "hybridmöte" i Leksand på temat hållbart byggande. Tre grupper sammanstrålade för en gemensam lunchföreläsning av Stockholmshus kring deras koncepthus. I gnistrande vinterväder bjöds även in till studiebesök på olika platser i Leksand. Dagen började…

Läs mer
Hyreshus

Förlängning av projektet

Projektet ”Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME” har förlängts och arbetet kommer att fortsatta arbeta med LÅGANs regionala nätverk som samlar fastighetsägare och andra lokala aktörer. Syftet med projektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål befintlig byggnadssektor med avsikten att…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök