Toppfält: innehåll

Byggekot har presenterats

Temagruppen organiserade förra veckan ett frukostmöte som lockade omkring 45 deltagare från alla delar av byggkedjan – från beställare till leverantörer. I inledningen belystes bygg- och fastighetssektorns omfattande miljöpåverkan, och ett starkt argument presenterades för att omvärdera synen på byggmaterial – I stället för att se det som avfall bör vi betrakta det som värdefulla tillgångar och möjligheter för framtiden.

Byggekot representerar ett unikt samarbete där aktörer från hela byggprocessen – inklusive beställare, entreprenörer, projektörer och materialtillverkare – samlas för att gemensamt utforska lösningar för att öka återbruket i bygg- och fastighetsbranschen. Gruppens övergripande mål är att utveckla nya affärsmodeller och normer som främjar återbruk och resursminimering, för att påskynda övergången till ett mer hållbart byggande.

Efter den inledande presentationen övergick mötet till en workshop där deltagarna diskuterade vad som behövs för att påbörja eller skala upp sitt arbete med återbruk. Diskussionen berörde en rad olika faktorer, såsom behovet av lämpliga lagringsplatser, beställare som ställer krav på återbruk, ekonomiska incitament, kunskapsspridning, kvalitetssäkring och en tydlig efterfrågan från beställare. Det framkom också att digitala plattformar, utbildning, och bred samverkan inom branschen är viktiga för att främja återbruk.

Deltagarna lyfte fram att lösningar för dessa utmaningar och idéer kräver gemensamma ansträngningar samt åtaganden inom enskilda organisationer. Man betonade också vikten av politisk förståelse och stöd, effektiva samarbeten, incitament för att gynna återbrukat material och att göra återbruk till en integrerad del av byggprocessen från ett tidigt skede. Goda exempel, som Dala Återbyggdepå i Borlänge, och certifieringar för återbruk, nämndes som viktiga verktyg för att visa vägen och inspirera till förändring.

Mötet avslutades med att knyta ihop dagens diskussioner. Deltagarna fick tips om hur de kan komma i gång med återbruk i sina egna verksamheter, samt goda exempel på återbruksprojekt som pågår i Dalarna. Fördelarna med att vara en del av Byggekot lyftes fram, inklusive möjligheten att vara en del av en stark kraft som driver på förändring, tillgången till framtida testmiljöer, möjlighet till kunskapsåterföring, inspiration, och inte minst, det roliga och givande i att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen.

Sammanfattningsvis blev frukostmötet om Byggekot en viktig samlingspunkt för branschaktörer att dela insikter och utforska vägar framåt mot ett mer hållbart byggande där återbruk spelar en central roll.

Tack till alla som medverkade. Nu tar vi med oss morgonens kloka diskussioner och sätter Dalarna på kartan!

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 + 16 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök