Toppfält: innehåll

Första testbädden beslutad!

Det är med glädje vi meddelar att den första testbädden i projektet Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn nu är beslutad. En stor del av de förbättringar och innovationer som görs i bygg- och fastighetssektorn slarvas tyvärr bort och förs inte vidare i den utsträckning som är möjligt. I projektet ska därför 9 testbäddar genomföras i syfte att generera en strukturerad och kvalitetssäkrad metodik för ökad innovationskapacitet i branschen.

Först ut blir i och med beslutet LudvikaHem/Ludvika Kommunfastigheter som kommer arbeta med en testbädd kopplat till projekteringen av en ny Multiarena i Marnäs. Vi ställde ett par frågor till Byggprojektledaren Malin Boldrup.

Varför är detta viktigt för er?  – Det är viktigt att vi blir bättre på att bygga hållbart och som offentlig beställare bör det prioriteras mer. Därför behöver vi underlätta arbetet med hållbart byggande för våra kommande byggprojekt och inte känna att det är jobbigt och komplicerat.

Beskriv projektet kortfattatMålet är att skapa en handbok för offentliga beställare för att göra kloka val inom hållbart byggande. Idag finns det många goda exempel som bidrar till hållbart byggande men de är många och svårt att sätta sig in i allt, dessutom går utvecklingen fort. Därför vill vi undersöka vilka fokusområden den offentliga beställaren bör rikta in sig på, vilka val gör bäst nytta ur flera perspektiv, några grupper områden som vi ska fokusera på är flexibel användning, återbruk, demonterbarhet, avfallsminimering och energiförbrukning.

Testbädden kommer att arbetas med vid sidan av ett byggprojekt där Ludvika Kommunfastigheter projekterar för en ny Multiarena i Marnäs. ByggPartner och flera andra företag kommer att vara delaktiga i testbädden.

Vi ser verkligen fram emot att arbeta med LudvikaHem/Ludvika Kommunfastigheter i denna testbädd framöver och hoppas på intressanta resultat kopplade både till testbädds-metodiken och lärandet kring hållbart byggande i projektet!

Vill du veta mer om projektet Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn och arbetet med testbäddar? Har du ett projekt som du skulle vilja växla upp till en testbädd? Då tycker vi att du ska kontakta vår projektledare Annica!

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 + 16 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök