Toppfält: innehåll
Hållsam
Hållsam
Hållsam
Hållsam
HållsamHållsamHållsam

Hållsam avslutas och återuppstår

Idag har vi haft slutseminarium för Hållsam Dalarna – strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna. Hållsam är ett projekt som pågått 2019-2020 i samverkan mellan länsstyrelsen, Region Dalarna, högskolan, Trafikverket, Byggdialogen och Dalarnas kommuner, där fyra kommuner varit pilotkommuner. Vi har i projektet ökat vår kunskap och spridit erfarenheter i hur vi kan planera mer hållbart så att vi kan nå våra miljö- och klimatmål och de globala målen Agenda 2030. Dagens seminarium var inte tänkt bara ett slutseminarium utan en start på en fortsatt samverkan i nätverket Hållsam Dalarna 2.0.

Slutsatser från dagen:

  • Det är viktigt med samverkan och samhandling i samhällsplaneringen och den fysiska planeringen. En samverkan som tar hänsyn till våra olika roller och kopplar till de uppdrag, roller och utmaningar vi har. En samverkan som tar hänsyn till olika behov och förutsättningar. Särskilt de befolkningsmässigt mindre kommunerna har nytta av detta.
  • Ett exempel där vi behöver samverka är kommunernas översiktsplanering, där förändringar i PBL nu ställer krav på att kommunerna ska ta fram en planeringsstrategi som grund för att bedöma om översiktsplanen lever upp till bland annat miljö- och klimatmål.
  • Vår samverkan behöver vara gränsöverskridande och får gärna spränga gränser och utmana oss själva. Vara ett forum för experiment. I mötena hittar vi nya idéer. Högskolans medverkan är viktig och vi bör nyttja möjligheter att koppla till forsknings- och utvecklingsverksamhet.
  • Vi behöver gå från vackra ord till genomförande i aktuell planering och byggande. Dalarna har unika möjligheter att vara ledande för vår långa kontinuitet i hållbarhetsfrågorna och vår goda samverkan. Byggdialog Dalarna manifesterar detta. Företagen och de privata aktörer som vill bygga är också viktiga att ha med. Flera har höga ambitioner.

Vid dagens seminarium frågade vi också med hjälp av mentimeter om inriktning i ett fortsatt Hållsam Dalarna. Sakfrågor deltagarna tyckte var särskilt viktiga är hållbara transporter och social hållbarhet. Om man ser till processfrågor fick styrmedel och genomförandet av planprocessen i kommunerna och regional/mellankommunal planering högst önskemål. Av aktiviteter i Hållsam 2.0 önskas främst webbaserade kunskapsseminarier men också fördjupade fysiska workshopar i olika frågor. Att koppla till högskolans verksamhet också viktigt.

Magnus Eriksson, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Håkan Persson, Länsstyrelsen
Mats Johan Lundström, Högskolan Dalarna

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 + 14 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök