Toppfält: innehåll

Värdeskapande stadsbyggnad

Under tisdagen genomfördes ett välbesök webinarium med närmare 70 deltagare. Temat var Värdeskapande stadsbyggnad – grunden för att realisera hållbarhetsambitioner i projekt. Som arrangör stod projektet Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna, Hållsam.

Dagen inleddes med att Tony Svensson från Högskolan Dalarna berättade om slutsatser från sin forskning kring förutsättningar för en mer energi- och klimatmässigt hållbar omställning genom planering inklusive metoder, verktyg och processupplägg för att nå dit.

Därefter tog Göran Cars, professor i samhällsbyggnad KTH och projektledare för flytten av Kiruna, vid. Han talade om hur man får kvalitetsfrågor och hållbarhetsambitioner som formulerats i tidiga skeden att följa med hela vägen från idé till genomförande. För att lyckas med detta lyfte han fram vikten av att stadsbyggnadsprojektets process är värdeskapande. Han menar att detta bland annat kan uppnås genom att kommunen inte detaljreglerar, utan istället styr med målbilder, uttalade ambitioner och kvaliteter, då detaljreglering tenderar att ta död på kreativiteten med hänvisning till att det man själv dikterar blir mer förpliktigande än andras diktat. Vid tillfällen där detta inte är tillräckligt kan kommunala prioriteringar om mål, kommunala investeringar som dragare samt reglering av markpris genom tex incitamentsmodeller och en medverkan av byggaktörer i tidiga skeden (programarbetet) vara ytterligare inspel som behövs. En involvering av och förankring hos de förtroendevalda är här också essentiell. Att våga utmana invanda arbetssätt och samverkansformer var också något som lyftes fram som viktigt.

Lina Brantemark, affärsutvecklingschef på OBOS Kärnhem, fyllde sedan på i Görans resonemang och talade lite mer ingående om incitamentsmodeller och vikten av tydlighet från kommunens sida i tidiga skeden för att skapa förutsättningar för hållbara projekt.

Slutligen berättade Per Grundström, arkitekt på Falu kommun, om processen fram till markanvisning för det i Falun centralt belägna kvarteret Rödbro. Gabriella Hagman, Mondo arkitekter, Jenny Asmundsson och Maria Liderås från SBB tog därefter vid och berättade om deras tankar kring kvalitetsambitioner i projektet vidare.

Under eftermiddagen anordnades en workshop där möjligheter och behov av att sätta gemensamma ambitionsformuleringar liksom behov av samlärande och samverkan i länet diskuterades.

Sammanfattningsvis en lyckad dag där även tekniken var på vår sida.

/Linda Sjögren, projektledare Hållsam

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + arton =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök