Toppfält: innehåll
3d

Modellbaserad arbetsmetod i projekt

WSP Byggprojektering tillsammans med ByggDialog Dalarna erbjuder er att medverka i ett digitaliseringsprojekt.

Projektet handlar om att genomföra ett byggprojekt modellbaserat, med så få antal ritningar som möjligt. I ett samarbete mellan WSP Byggprojektring, ByggDialog Dalarna och er som entreprenör vill vi utveckla det digitala byggandet i Dalarna. Vi vill ta till vara på de stora möjligheter BIM som arbetsmetod och leveranssätt innebär, för att erhålla en mer effektiv och hållbar byggprocess.

Samarbetsprojektet innefattar:

  • att genomföra projektering med modellen som central arbets- och samarbetsyta
  • att genomföra produktionen med modellbaserade underlag
  • utveckling av leverans- och produktionsmetoder baserat på BIM-modeller
  • projektmedel för utvecklingstid
  • seminarier och Workshops
  • publicitet genom artiklar och social media
  • samarbete med Högskolan Dalarna
  • utvärdering och erfarenhetsåterföring

Lämpligt objekt för digitaliseringsprojektet är ett nybyggnadsprojekt i Dalarna, vilket utses i samråd med projektdeltagarna. Projektet avser huvudsakligen teknikområde konstruktion, men kan även utökas till fler teknikområden om så önskas. För medverkan krävs medlemskap i ByggDialog Dalarna samt närvaro vid seminarier och workshops.

Kontaktpersoner

Viktor Ranerfors – Uppdragsledare, WSP
010-722 92 52, viktor.ranerfors@wsp.com

Benny Magnusson – Projektledare, Byggdialog Dalarna
070-641 54 76, benny@byggdialogdalarna.se

Det här arbetet sker inom ramarna för projektet Digital resiliens i bygg- och fastighetsbranschen. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger.

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök