Toppfält: innehåll
EFFECT4buildings

Resultat från projektet EFFECT4buildings

Interreg, Baltic Sea Region projektet EFFECT4building ger fastighetsägare och förvaltare en uppsättning verktyg för att stödja genomförandet av fler energieffektivitetsåtgärder. Verktygen har utvecklats och förbättrats ut i från verkliga fall som skapats i projektet. EFFECT4building är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Polen.

Investeringar i energieffektivitet sker för närvarande inte i den takt som behövs, hinder som höga initiala kostnader, bristande tillgång till finansiering, hög upplevd risk, bristande förtroende för ny teknik, konkurrerande investeringsprioriteringar, brist på kunskap, medvetenhet och personliga resurser samt delade incitament.

Många av dessa hinder kan övervinnas med väl utformade finansiella verktyg och instrument. Tillsammans med kompletterande åtgärder som politik, förordningar, medvetandehöjande aktiviteter och beteende förändra initiativ och affärsmodeller för energieffektivitetslösningar en hållbar långsiktig effekt kommer att nås.

Projektet EFFECT4buildings har utvecklat, ihop med fastighetsförvaltare, en omfattande verktygslåda med finansiella verktyg och metoder som stödjer och minskar risken vid energiinvesteringar i byggnader.

ByggDialog Dalarnas del i projektet har fokuserats på samspelet mellan fastighetsförvaltaren och verksamheten i offentliga lokaler. Genom att utveckla ett miljökontrakt mellan parterna, innehållande gemensam uppföljning och utvärdering, kan energieffektiviseringen nå ytterligare ca 10 %. Projektet har testat och utvecklat modellen på två grundskolor i två dalakommuner.

Läs vidare om det som framkommit i projektet på www.EFFECT4buildings.se eller på

EFFECT4buildings

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × fyra =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök