Toppfält: innehåll
EnergiCafé

Hur påverkar ventilationen corona-risker?

Denna så aktuella fråga samlade över 70 personer från hela landet på ByggDialog Dalarnas och Högskolan Dalarnas EnergiCafé. Tre överläkare med forskningsgrund och två ventilationsexperter diskuterade frågan i en paneldebatt som sändes digitalt. Slutsatsen är att virus inte sprider sig via ventilationen!

Det var ett imponerande startfält på senaste EnergiCaféet där två överläkare och en forskare redogjorde för smittspridning via luft. Det var Anders Johansson hygienläkare och överläkare i Västerbotten, Carl-Johan Fraenkel överläkare och forskare inom aerosolteknik och Jakob Löndahl forskare vid Lunds tekniska högskola med specialområde spridning av smitta via luft i främst inomhusmiljö som bildade en imponerande kompetens inom området.

”Det är mycket utmanande för medicinare när smitta definieras som luftburen, inleder Anders Johansson och fortsätter: ”Man skiljer på droppsmitta och luftburen smitta där det första sprids ett kortare avstånd innan det faller till golvet”.

Coronan, och för övrigt de flesta smittor, är droppsmittor och så är också coronan. Det betyder att viruset inte kan sprida sig via ventilationen, dvs till nästa lägenhet. Svaret var entydigt och rungande; det sprids inte corona-smitta via ventilationen! Till det är viruset allt för kortlivat. Det var ett klart och koncist svar med mängder av uppbyggd kunskap bakom – nu vet vi det!

På en fråga från åhörarna svarade teamet att byten av filter betraktas som helt ofarligt av samma anledning som ovan. Om smitta finns i lägenheten överlever viruset endast en kort tid i filtret samtidigt som halten är så låg att smitta inte uppkommer. Nu kan alla fastighetstekniker fortsätta byta filter utan rädsla.

Föredragshållarna beskrev smittspridning som nästan uteslutande luftburen via vattendroppar, aerosoler som kommer från smittbärande personer.

Coronan kan överleva i luft om den befinner sig i vattendroppar i åtskilliga timmar säger Jakob Löndahl och hävdar vidare att covid är en klassisk luftsmitta.

Om den ska överleva i luft måste vissa förutsättningar finnas. Det finns en chans att kontaktsmitta uppkommer, men viruset överlever så kort tid på olika underlag. Om du tar i ett handtag direkt efter en smittad person finns naturligtvis en risk, om än liten. Tyvärr vet vi inte hur mycket smitta som krävs för en infektion. Vi tror också att olika personer sprider olika mängder smitta. ”Risken för luftsmitta beror på hur mycket smitta som utsöndras samt smittdos och mottaglighet, säger Carl-Johan Fraenkel.

Vi konstaterar att våra aktiviteter växer och har i och med digitaliseringen under corona-tider blivit nationella. Det var ett nytt deltagarrekord på detta EnergiCafé och åhörarna kopplade upp sig från hela landet.

/Åke Persson

Se inspelningen EnergiCafé 8 oktober

EnergiCafé

Nu för tiden ser det öde ut i föreläsningslokalerna. Här befinner sig enbart caféarrangörerna Reine Karlsson, Högskolan Dalarna och Benny Magnusson, ByggDialog Dalarna.

EFFECT4buildings

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tretton − 2 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök