Toppfält: innehåll
Dalarnas Villa

Dalarnas Villa ger nyttiga lärdomar

Hur kan vi bygga hus så hållbart som möjligt och i största möjliga utsträckning förebygga skador på grund av exempelvis brand och vattenläckage? När Dalarnas Försäkringsbolag tog initiativet till forskningsprojektet Dalarnas Villa var det dessa frågor de ville ha svar på. När det dessutom bestämdes att byggnaden skulle svanenmärkas uppstod en massa spännande utmaningar som de inblandade fick sätta tänderna i.

Bygger vi nytt bör vi satsa på energieffektiva och miljövänliga lösningar. Det betalar sig på sikt och det borgar också för en god inomhuskomfort. I Sverige har vi i stort sett byggt hus på samma sätt som på 80-talet och det är hög tid att se över hur vi bygger. En uppmärksammad forskningsrapport från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att de årliga koldioxidutsläppen från byggen är lika stora som utsläppen från alla personbilar i Sverige. Förhoppningsvis kan projektet Dalarnas Villa höja kompetensen i byggbranschen när det gäller långsiktigt hållbara byggnader som också har en sund inomhusmiljö för de boende.

Börja från grunden

För Fiskarhedenvillan, som levererade materialet till huset, innebar projektet startskottet för ett nytt hållbarhetsarbete för företaget. Hur kan man minska en byggnads totala koldioxidavtryck under dess livscykel? I nuläget är det grunden på ett hus som står för den största belastningen på miljön. Betong är inte bra för miljön eftersom processen att framställa betong är mycket energikrävande. Utsläppen per kubikmeter från betong är ca 100 gånger större än från trä. Samtidigt är det på sikt mindre värmeförluster i en betongplatta än i till exempel en plintgrund.

– Vi håller på att titta på olika lösningar på grunder och också hur vi skulle kunna leverera sådana lösningar själva istället för att behöva förlita oss på underleverantörer, berättar Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan.

Gunnar är övertygad om att utvecklingen mot mer hållbara lösningar för nytillverkning av hus kommer att gå snabbare de kommande åren.

– Med ännu bättre isolering och färre köldbryggor försöker vi nå lösningar där husen inte behöver värmepump. Istället skulle till exempel solceller kunna leverera den försumbara mängd energi som krävs för uppvärmningen.

Vattenfelsbrytare nu standard

Inför projektet med Dalarnas Villa räknade projektgruppen på Dalarnas Försäkringsbolag ut att en genomsnittlig reparation av ett vattenskadat badrum ökar koldioxidutsläppet med 300 kilo. I det ingår tillverkning av nytt material, transporter, användandet av olika verktyg med mera. Husbrand kan avge uppemot 25 ton koldioxid! Huset byggdes därför av material som minimerar risken för vatten- och brandskador. För Fiskarhedenvillan innebar arbetet med att säkra huset från vattenskador att en ny produkt, vattenfelsbrytaren, nu har blivit standard i deras hus.

– Vattenfelsbrytaren är en genial produkt och kommer framöver vara lika självklar som jordfelsbrytare, säger Gunnar. Jag har själv installerat tre stycken hemma i mitt hus.

En vattenfelsbrytare upptäcker, larmar och stänger av vattentillförseln vid en läcka. De allra flesta vattenskador sker i köket men ofta uppstår de i dolda utrymmen som inte syns på ytan med blotta ögat. Per Jonsson jobbar på Tollco som levererade flera av sina produkter till Dalarnas villa.

– I Dalarnas villa kommer de definitivt inte få en vattenskada, säger Per. Försäkringsbolagen och miljön skulle tjäna mycket pengar om vattenfelsbrytare blev standard i alla nybyggen.

Vattenfelsbrytaren har även andra funktioner, som att automatiskt stänga av vattnet när ingen är på plats. Den trycktestar automatiskt vatteninstallation efter små droppläckage och har temperaturvakt installerad som stänger av vattnet vid risk för frysskador. Användaren får meddelanden och full kontroll via en app i mobilen. Förutom vattenfelsbrytare installerades vattentäta underlägg och översvämningsskydd från Tollco.

– Om det blir läckage i köket rinner vattnet ner på vattentäta underlägg och sedan direkt ner i avloppet, fortsätter Per. På underläggen sitter sensorer, som när de blir blöta skickar en signal till en brytare som stänger av vattnet.

Miljövänlig isolering

Arbetet med att bygga huset utfördes av Magnus Byggare som även handledde elever från de gymnasiala byggutbildningarna som var på plats för att lära sig om hållbart husbyggande. Magnus Österberg var ansvarig byggledare på plats:

– Vi har byggt många villor men denna var speciell på många vis. Eftersom byggnaden skulle leva upp till kraven för svanenmärkning så blev mycket av materialet nytt för oss. Vi fick dessutom hjälpa rörmokaren med en mängd speciallösningar. Huset har bland annat tre olika system för ventilation som skulle provköras i olika omgångar. Värme och ventilation är helt behovsstyrda och allt styrs från ett teknikrum.

Dalarnas villa är isolerad med cellulosaisolering gjord av återvunna tidningar i ytterväggar och träfiber som isolering i innerväggarna. Tack vare att materialen är förnybara samt binder koldioxid ger de låga koldioxidutsläpp. Den cellulosaisolering som använts för Dalarnas villa ger ca 7 gånger lägre koldioxidutsläpp jämfört med glasull och 10–100 gånger lägre än stenullsisoleringen. Att dessutom slippa jobba med isoleringsskivor uppskattades av Magnus och hans snickare.

– Nio av tio snickare vill inte jobba med isolering. Lösullslösningen hade vi jobbat med tidigare och det är arbetsmiljömässigt en stor fördel att inte behöva isolera förrän allt är vädertätt och att dessutom spruta in isoleringen istället för att behöva hantera isoleringsskivor. Det vill vi gärna se som standard.

100 ton koldioxid på 100 år

Många nyttiga lärdomar är redan dragna från detta spännande forskningsprojekt och fler lär följa under kommande år då projektet fortsätter att samla in data om energianvändning och inomhusklimat.

– Projektet utvecklades till att mer och mer handla om hur vi kan minska avtrycket på miljön, både under produktion och under drift, säger Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan. Många saker vi kom fram till var nyttiga ögonöppnare. Som att få koll på hur mycket utsläpp av koldioxid som ett hus står för under sin livstid. Dalarnas villa beräknas hålla i 100 år och kommer fram till dess ha orsakat utsläpp av 100 ton koldioxid. Detta trots att träbaserade byggmaterial medför avsevärt lägre koldioxidutsläpp än andra material.

Fakta Dalarnas Villa

Dalarnas Villa, i Hinsnoret utanför Falun. är en 150 kvadratmeter stor villa där olika moderna tekniker för ventilation, uppvärmning, komfortkyla, styrning och avlopp testas. Huset blev klart sommaren 2019 och hyrs av en familj. Villan finansieras till stor del av Dalarnas Försäkringsbolag som är byggherre och äger tomten. Målet var att förändra framtida småhusproduktion genom att göra så liten negativ inverkan på miljön som möjligt och bygga så brand-, inbrotts- och vattenskadesäkert som möjligt. Projektet fortsätter med att samla in data om inomhusklimat och energianvändning.

EFFECT4buildings

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 3 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök