Toppfält: innehåll
Dalarnas Villa

Ren luft hemma!

– I Dalarnas villa testas moderna ventilationssystem

Luftkvaliteten inomhus i ett hem är mycket viktig för oss människor. Egentligen är det konstigt att kraven för luftflöden kan vara hälften för bostäder jämfört med kontorslokaler. Ofta innebär också ventilationslösningar i äldre bostäder att den varma energirika inneluften går rakt ut genom väggen. Här finns det mycket att förbättra. I Dalarnas Villa testas därför tre olika varianter på moderna system för ventilation som energieffektivt ser till att luften är hälsosam att andas.

Dalarnas Villa, i Hinsnoret utanför Falun, är en 150 kvadratmeter stor villa där flera olika moderna tekniker testas. Huset blev klart sommaren 2019 och hyrs av en familj. Villan finansieras till stor del av Dalarnas Försäkringsbolag som är byggherre och äger tomten.

Bojana Petrovic jobbar som doktorand i projektet och skriver fyra uppsatser kring Dalarnas Villa. En av uppsatserna handlar om inomhusmiljö.

– Varje år testar vi olika ventilationssystem, förklarar Bojana. Vi har redan börjat i augusti 2019 med att testa behovsstyrd ventilation som annars mest finns i kontorsbyggnader.

Den behovsstyrd ventilationen sker med teknik från företaget Healthy Homes, som startades av forskare vid Högskolan Dalarna. Sensorer i Dalarnas Villa mäter temperatur, koldioxidhalt och relativ luftfuktighet som är viktig för hälsan. Utomhus finns sensorer för att mäta temperatur och luftfuktighet. Med enkel och genial teknik känner systemet av och styr ventilationen efter föroreningar i inomhusluften. För att följa och justera data används en app där man kan analysera olika indikatorer.

– Behovsstyrd ventilation levererar just den ventilation som behövs för stunden, fortsätter Bojana. Det förbättrar luftkvalitén och sparar energi. Närvarosensorer, tidsinställning eller sensorer som mäter luftkvaliteten kan vara det som styr. Lika naturligt som att ljuset tänds av sig själv med hjälp av en sensor kan ventilationen styras efter behov.

Luftfuktighet mellan 40–60%

Under vintern, då det är låg luftfuktighet, stannar vi i Sverige hemma nästan 90% av tiden. Det är under den tiden som det är extra viktigt att ventilera våra hus på en optimal nivå och använda behovsstyrd ventilation. Människan trivs bäst i en relativ luftfuktighet (RF) mellan 40-60%. Då fungerar vårt immunförsvar som bäst och våra luftvägar, flimmerhår, vår hud och våra slemhinnor verkar vara gjorda för att fungera som bäst i detta intervall.

– Med behovsstyrd ventilation kan vi behålla en större del av fukttillskottet utan att äventyra för höga nivåer av koldioxid och emissioner i inomhusluften.

I Dalarnas Villa kommer man också att studera vilka vanor och levnadssätt som är bäst för att bibehålla den mest hälsosamma luften. Är det bättre att hänga tvätt i vardagsrummet eller i ett sovrummet? Då avger den fukt till rummet istället för att fukten ventileras bort i ett torkskåp.

Luften vi andas

Det andra ventilationssystemet som testas i Dalarnas Villa är ett så kallat Luvian-system. FTX-ventilationen (fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning) kompletteras med ett system kallat Luvian som placeras efter FTX-aggregatet, på tilluftkanalen. Luvian-systemet blandar uteluft och inomhusluft och renar samtidigt luften från små partiklar med hjälp av filter.

Stefan Lysén är grundare och ägare av företaget Luvian i Falun. Namnet står för Luften vi andas.
Men när Stefan utvecklade tekniken tyckte han att enbart rening av luften inte räckte. Han ville hitta sätt att samtidigt kyla eller värma inomhusluften.

– Systemet påverkar hela huset, förklarar Stefan. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta.

Luvian kombinerar modern ventilationsteknik med luftkonditionering , temperaturreglering, energieffektivitet, luftkvalitet och smidig styrning & underhåll. Att sprida luftburen värme via kanaler i ventilationssystemet ger en jämn spridning till alla rum. Det ger också fördelar som snabb anpassning till både yttre som inre temperaturförändringar.

– Luviansystemet tar tillvara på värmen när man till exempel eldar i en kamin. Istället för att att värmen bara sprids i en del av huset så sprids den ut överallt och gör nytta även i sovrummen.

Kylning fungerar precis som att värma fast tvärtom. Istället för att värma luften innan distribution så används samma värmepump för att skapa kyla. Systemet blandar runt luften behåller en behaglig temp varma dagar. Och det blir myggfritt i sovrummet eftersom fönstren hålls stängda!

Mäter allt i realtid

Luviansystemet har en stor luftrenare inbyggd som en del i ventilationssystemet. Den renar inte bara till-luften som kommer via ventilationen utan också den luft som recirkulerar inomhus.

– Systemet renar 98 % av luften. Genom en kombination av grovfilter, finfilter, mikrofilter och elektrostatfilter renas luften från partiklar som annars fastnar i näsan, i svalget eller som går ner i lungorna. Det går att bestycka med olika typer av filter som tar bort skadliga kemikalier från till exempel möbler och byggmaterial men också virus och bakterier.

Luvians egna sensorer mäter allt du vill veta om luften – temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt, partikelmängd med mera, i realtid så att man kan följa den på en webbsida.

– Det finns inget liknande system i världen, berättar Stefan. Förutom i Dalarnas Villa där systemet står i tur att testas så finns det installerat i 45 byggnader, både i nyproducerade villor och i gamla. Ett EU-projekt är igång där systemet testas i en förskola (det går att följa projektet på daladagis.se)

Stefan har ifrågasatt regelverket med sänkt ventilation. Boverket har gått ut med rekommendationen att dra ner ventilationen när man inte är hemma.
– Det som händer är ökning av emissioner av partiklar. Det krävs isåfall att ventilationen startar i god tid innan man kommer hem, annars går man runt som en levande luftrenare. Med ett Luviansystem kommer man hem till ett rent hus.

Testar ett nytt ventilationsaggregat

I en tredje variant av ventilationssystem kommer ett ventilationsaggregat med styrbar fuktåtervinning att testas. Harald Svedung på Östberg förklarar:

– Vi kommer att prova ett nyutvecklat ventilationsaggregat och vi hoppas att vi hittat ett bra sätt att styra fuktåtervinningen mellan de olika luftströmmarna på ett sätt som både ger optimal värmeåtervinning och luftfuktighet inomhus. Både med avseende på fuktsäkerhet i byggnaden och människors hälsa och välbefinnande.

En vanlig roterande värmeväxlare har metallytor där fuktåtervinningen sker, men nu provas en roterande värmeväxlare där de ytor som kommer i kontakt med luftströmmarna har en beläggning som selektivt binder en begränsad mängd vattenmolekyler.

– Vi hoppas nu hitta ett sätt att genom variation av rotationshastigheten hos den roterande värmeväxlaren kunna skapa förutsättningar för ett energieffektivt, fuktsäkert och hälsosamt inneklimat.

Ventilationsaggregat levereras till Dalarnas Villa nästa sommar under tiden arbetar företaget med tester och utprovning av konceptet.

Framtidens ventilationslösningar

Vilken ventilationsmodell som står som ”vinnare” får vi se längre fram när testresultat ska analyseras och inte minst när de boende ska berätta om hur de har upplevt inomhusklimatet i villan. Helt klart är att det blir spännande att följa detta forskningsprojekt framöver som förhoppningvis kommer att hjälpa byggbranchen att hitta framtidens ventilationslösningar som både är klimatsmarta och som bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

elva + 2 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök