Toppfält: innehåll
Digitalt Möte

Personcentrerad belysning

Var finns dörren in till kommuner som satsar på inomhusmiljö för barn och gamla?

Onsdag 28 april deltog nio olika experter i vår Paneldebatt om hur svenska kommuner kan komma bättre igång med att ta mer värdeskapande nytta av dagens teknik och kunskap om Ljusdesign och Human Centric Lighting, för att förbättra elevernas, de äldres och personalens hälsa och välbefinnande.

Anledningen till att möjligheten att på ekonomiskt sätt skapa behovsanpassad belysningsvariation är så väsentlig är att;
det finns outnyttjad potential att ta nytta av dagens belysning och styrning för att förbättra livsmiljön i förskolor, skolor, särskilda boenden och äldreboenden. Installationskostnaden är högre för kvalitativt bättre belysning, men elförbrukningen minskar och den långsiktiga totalkostnaden blir lägre då man anpassar ljusmiljön till behovens variation.

En anledning till att denna möjlighet är högaktuell för alla svenska kommuner är att T8-lysrören börjar fasas ut från marknaden 2023 och att t.ex. skolor därför är tvungna att byta armaturer. När man nu ändå måste byta till LED är det mer hållbart att satsa på smart belysning.

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2020/augusti/nya-krav-satter-stopp-for-t8-lysror/

Detta inlägg har en kommentar

  1. Samtalen bekräftade att det finns ljusdesignkunskap om hur man kan skapa inomhusmiljöer som är bättre för elevernas och de äldres hälsa och välbefinnande. Malmö har gjort många installationer av Human Centric Lighting för skolor och Odalen Fastigheter/Human har gjort många installationer a hemliknade välfungerad ljusmiljöer för äldreboenden. Det är uppenbart att det finns flera olika tekniska lösningar och många produkter som ger möjlighet att skapa mänskligt bättre ljusvariationer på ett ekonomiskt sätt.
    Men tyvärr blev det också påtagligt att dagens standards och riktlinjer är ett svårhanterligt hinder för den önskvärda utvecklingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 + tretton =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök