Toppfält: innehåll

Erikslundsgymnasiet har investerat i Human Centric Lighting

LED-frågan är högaktuell, eftersom det 2023 blir nödvändigt för många att byta ut sina lysrörs-armaturer till LED-armaturer https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2020/augusti/nya-krav-satter-stopp-for-t8-lysror/. Vi är därför mycket glada att Erikslundsgymnasiet har gjort denna satsning på att ta mänskligt bättre nytta av LED-teknikens potential. Det är ett viktigt föredöme! ByggDialog Dalarna vill gärna samverka med fler som gör och vill göra förnyelseinriktade satsningar på att ta mänskligt bättre nytta av LED och behovsanpassad belysningsstyrning.

För att beskriva belysningsinstallationen och upplevelsen av ljusmiljön har Daniel Elfving, Byggdialog Dalarna och Reine Karlsson, InsideLight AB gjort intervjuer, fotograferat, mätt och tagit fram denna rapport baserat på material från Tove Karlsson.

Erikslundsgymnasiets nya belysning har 60×60 LED-plattor med Tuneable white, automatisk ljusvariation och en styrpanel för att enkelt kunna göra behovsanpassade belysningsval. Tuneable white-tekniken ger möjlighet att variera ljusets färgtemperatur och styrka.

Här finns en beskrivning av varför och hur Human Centric Lighting, HCL-belysning har utvecklats.

HCL ljus, tak
Den nya belysningen klassrummen. Fotot är taget i sal 214 d
HCL Styrpanel
Styrpanelen som ger läraren enkel möjlighet att välja belysning

Ljusvariation
Ljusvariationsschemat som Tove Karlsson har utvecklat för HCL- installationerna i Malmö, som nu också används av Erikslundsgymnasiet i Borlänge.

Human Centric Lighting och styrpaneler på Lunds Universitet https://youtu.be/PlWIQNRJgBg

Det finns fler filmlänkar på: http://lightingforpeople.eu/human-centric-lighting-case-studies/#more-2028

HCL-belysningen på Erikslundsgymnasiet har nu varit i drift tre månader och vi har intervjuat Britta-Maria Eriksson, Mia, en av de lärare som undervisar mest i HCL-lokalerna, se filmen ovan.

Mia säger att lärarna och eleverna tycker att belysningen är mycket bättre nu än den var då man hade den gamla lysrörsbelysningen. Mia och de andra lärarna uppskattar möjligheten att göra behovsanpassade val av ljusstyrka och färgtemperatur. När vi frågar varför hon upplever att HCL-ljuset är bra svarar hon: ”Man noterar inte belysningen och det är ett gott tecken, för om ljusmiljön på något sätt hade varit störande eller dålig hade jag troligen registrerat det. En bra ljusmiljö skall inte märkas.” När vi pratar vidare om hur Mia upplever belysningen säger Mia att ljuset känns bra och att det fungerar bra att undervisa i lokalerna. Men, Mia berättar också att en elev har klagat på att hen har fått lite huvudvärk av den nya belysningen. Alla sådana negativa upplevelser/påståenden är lite oroande och bör utredas, vilket ännu ej gjorts för det aktuella fallet. Ur ett bredare perspektiv kan nämnas att InsideLight tidigare har noterat några liknande upplevelser/påståenden om huvudvärk och i ett enstaka fall även migränliknade symptom. Då vi undersökt de aktuella anläggningarnas funktion har vi funnit snabba ljusvariationer och långvarig användning av intensivt ljus. Då detta åtgärdats har klagomålen upphört.

Finns det risk att HCL-belysning orsakar huvudvärk?

När vi talar om betydelsen av korrekt användning säger Mia att hon gärna vill ha tydligare information om systemets olika belysningsalternativ och hur dessa är avsedda att användas.

Man bör också tänka på att i dagens stressande samhälle tenderar intensiv LED-belysning inomhus totalt sett att vara en stressfaktor, i synnerhet om en person ofta utsätts för intensivt ljus under flera timmar/dag och kontinuerligt lever i miljöer med påtaglig belysning en stor del av dygnet.

En enkel beskrivning av hur HCL bör användas finns i denna guide för hur HCL bör användas.

Enligt InsideLights bedömning gör Mia en välbetänkt bedömning av ljusmiljöns upplevelse-mässiga kvalitet. InsideLight har gjort några observationer och mätningar.

Mätningar av ljuskvalitet på Erikslundsgymnasiet

Armaturernas ljuskvalitet är väsentligt bättre än ljuskvaliteten från de 60x60plattor InsideLight studerade och mätte på för några år sedan.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Ljusdesign och styrd LED-belysning (Human Centric Lightning) är tekniker som kan ge stora mervärden. Här ser vi ett exempel från Erikslundsgymnasiet där företaget Hushagen hade modet att pröva ny teknik. Lärarna är uppenbarligen nöjda och ger oss inspel på att elevernas miljö kan göras bättre med denna teknik. Vad vi i projektet inte lyckats med är att på ett vetenskapligt sätt följa upp hur eleverna upplever ljussättningen och styrningen. Hur förbättras vardagens lärande? Mår man bättre? Finns det resultat att peka på?

    ByggDialog Dalarna har för avsikt att starta ytterligare ett antal testbäddar där användningen av denna nya teknik utvecklas. Närmast är ett ’äldreboende i Gagnef där kommunen visar stort intresse. Vi efterlyser dock inspel från akademin – vem vill vara med oss och följa upp dessa miljöer? Tag gärna kontakt med oss så pratar vi oss samman!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton + elva =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök