Toppfält: innehåll
Omsorg

Kreativa och moderna lösningar i nytt vård- och omsorgsboende

Efter många års diskuterande kom politikerna äntligen överens och nu är bygget av det nya vård- och omsorgsboendet i Mockfjärd igång. Boendet får 60 platser, byggs i två våningar och rymmer sex avdelningar plus storkök. Väggar, golv och bjälklag byggs i massivt trä.

– När ByggPartner sålde in sitt ”trätänk” till oss var vi väldigt mottagliga eftersom målsättningen från början var att bygga i trä, berättar Mikael Köpman Larsson, projektledare på Gagnefs kommun.

Trä är klimatsmart, koldioxidneutralt, förnybart och ger även en skön miljö att leva i. Kris-tian Haglund på ByggPartner berättar om vikten av att erbjuda en ”hemlik” miljö för de äldre.

– Det är lätt att vårdinrättningar upplevs sterila men vi utmanar oss själva med att försöka skapa en skön atmosfär. Istället för att exempelvis använda infällda ljusarmaturer så an-vänder vi armaturer som påminner om de äldres hem. Detsamma gäller möbler, tapeter med mera. Synligt naturmaterial gör också intrycket mer ”hemlikt” så därför finns flera fondväggar med synligt trä. Framförallt i entrén satsar vi på mycket naturmaterial.

Tredimensionella ritningar

Huset får formen av en högaffel med en central del för gemensamhetsutrymmen och ut från denna tre utstickande boendedelar. För att försäkra sig om att byggnaden anpassas till verksamheten erbjöds personalen virtuella rundturer i vårdboendet innan byggstart.

– Tanken från början var att VR-glasögon skulle användas men på grund av pandemin blev det det istället en lösning där personalen fick gå sina virtuella turer genom datorn, fortsätter Mikael. Det var väldigt lärorikt och ledde till en rad ändringar. Bland annat visade det sig att placeringen av en dörr i köket skulle innebära att dörren var i vägen för köksutrustning. Om man har svårt att läsa traditionella ritningar så är 3D-tekniken ett väldigt bra alternativ.

Ljus som imiterar solen

I vårdboendets gemensamma lokaler och i patienternas rum kommer en ny typ av belysning att installeras. LED-baserad Human Centric Lighting (HCL) imiterar det naturliga ljuset genom att på konstgjort sätt skapa naturliga variationer i ljusintensitet och färgtemperatur. Den ”inre klockan”, eller den så kallade dygnsrytmen, som alla varelser har innebär kort sagt att vi stiger upp med solen och lägger oss när den går ner. Rätt ljus vid rätt tid-punkt påverkar allt från vår sömn till hur vi mår och presterar.

– Det är första gången i Dalarna som en vårdinrättning får denna typ av belysning, säger Kristian. I Danmark är det vanligt att installera det i sjukhus och det har visat sig ha betydelse för välbefinnandet hos patienter som har en psykiatrisk diagnos eller lider av de-mens.

Gamla borrhål ger värme

En misslyckad jordvärmesatsning på 80-talet blir nu förvandlad till en klimatsmart lösning på vårdboendets värmebehov. Kristian förklarar:

– Vi har utnyttjat 18 befintliga borrhåll som borrades 1982 då man inledde en satsning på jordvärme som skulle ge värme till byggnader i området. Då fick de inte till någon lösning men nu har vi borrat fem hål till och kommer att installera en bergvärmepump. Solceller kommer att användas som kompensation till elen som behövs till pumpen så vi räknar med ett nollsummespel när det gäller energin.

På vintern använder värmepumpen den värme som alltid finns i borrhålen och omvandlar den till värme i huset. På sommaren används samma borrhål för att ge svalkande luftkonditionering. Jämfört med en traditionell luftkonditionering innebär detta mycket låga investerings- och driftkostnader.

– Som en extra bonus kommer vi också att kunna lagra värme i de hålen som är tätast och där vattnet inte rinner bort.

Snabbt planeringsarbete

I skrivande stund är arbetet med grunden och gjutningen av hisschakten i full gång. Tiden från ett oskrivet blad till byggstart blev kort – under ett år, något som Kristian är stolt över.

– Kanske är det pandemin som har fått oss att rationalisera våra möten, det har iallafall bli-vit ett påfallande bra flyt i processen tack vare att många möten har skett digitalt.

Byggpartner har också aktivt jobbat med att försöka få med lokala företag i projektet.

– Vi tycker det är viktigt att gynna lokala leverantörer så när vi skulle upphandla såg vi till att fråga de företag som är verksamma här först. Vi försöker alltid främja närområdet och det blev i slutändan bra lösningar med mycket samarbete med folk som bor här.

Bygget förväntas bli klart under våren 2023.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 3 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök