Toppfält: innehåll
Hälsingebacken

Träbyggande till en högre nivå!

Ännu ett välbesökt seminarium om träbyggande hölls den 25 mars! Drygt 150 personer anmälde sig och fanns uppkopplade för att bland annat höra hur långt Falu kommun kommit i verkställandet av sin träbyggnadsstrategi. Det är en imponerande samling lokaler kommunen har byggt och flera av dem är synnerligen vackra skapelser som på ett bättre sätt borde lyftas fram till allmänheten. Min favorit är äldreboendet Hälsingsbacken som tidigare uppmärksammats för sin fina arkitektur.

Träseminariet belyser väl hur två stora beställare, Falu kommun och Regionfastigheter, ser på utvecklingen av träbyggande i Dalarna. Här kommer att satsas, men man uttrycker en vilja att lösa vissa problemområden. Båda uttrycker brand, ljud, fukt och kostnader som områden man vill utveckla.

På brandområdet efterlystes fullskaleexperiment som grund för större förståelse hur brand utvecklar sig i en träbyggnad. Stegljud och smartare bjälklag pekades ut som behov av utveckling. När det gäller kostnader så pekas stommen ut som kostnadseffektiv, dvs likvärdig med betong. Däremot hävdas det att brand och ljudkrav fördyrar med ett medskick att kraven inte är anpassade för träbyggnader.

Eftersom Byggdialogen under en tid uttryckt sig att bedriva utveckling inom samma områden, men även uppmanat branschen att leverera testbäddar inom dessa områden ser vi fram emot en spännande fortsättning. Byggdialogen kommer att hålla en webinarium-serie som startar den 20 april med dialog om en framtagen upphandlingsmanual för träbyggnader. Det kommer att bli ett intressant möte där Byggdialogen också vill ha in beställare som vill prova manualen i test, dvs bilda en testbädd.

Men det kommer mer; redan den 20 maj visar vi en mycket innehållsrik testbädd från Gävle. Det är Byggdialogen som följt dalaentreprenören ByggPartner till deras bygge av ett huskomplex i korslimmat trä med förskola, skola, äldreboende och idrottshall i ett. Här testas ny teknik för logistik och fukt, nya konstruktioner och mycket mer.

Innan semestern avlöser tänker vi hinna med ett webinarium om Naturum Siljansnäs, också det ett korslimmat träbygge med fullständiga livscykelanalyser (LCA) och en av de första framtagna klimatdeklarationerna.

Spännande? Häng på – nu kör vi!

Du vet att om problemområdet är identifierat har Byggdialogen fungerande metoder för utveckling! Följ oss på hemsidan!

Åke Persson, verksamhetschef ByggDialog Dalarna

Missade du We nailed it? Då kan du se inspelningen här …

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 − 10 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök