Toppfält: innehåll
Åke Persson

Verksamhetsledaren tycker till – mycket hänger samman …

Nu har ytterligare ett halvår gått och Byggdialogens verksamhet fortsätter att växa. Nästan alla temagrupper har genomfört aktiviteter under perioden. Vid en uppskattning av deltagandet finner vi att över 80 personer i branschnärverket engagerar sig i utvecklingsarbetet. Omräknat till pengar är det ansenliga summor som avsätts i vårt gemensamma arbete!

Vi märker även på andra sätt att föreningens verksamhet har fått betydelse. Kontakterna med externa fortsätter att öka och vi ser förfrågningar från Sverigebaserade företag och organisationer såväl som från utlandet. Vi har exempelvis nåtts av tre kontakter från kluster i Polen under senaste månaden. Samtliga söker partners inom olika områden för att samverka i projektform.

I veckan hade Temagruppen för äldreboende möte. Det var en spännande träff som resulterade i ett antal konkreta delarbeten och nya mindre arbetsgrupper. Man beslutar sig att ta fram nyckeltal för förvaltningen såväl som för omsorgen. Diskussionerna handlar om att standardisera mellan kommunerna. Varför ska varje kommun utveckla ett eget koncept utan att arbeta tillsammans? Snittet för rummen i ett äldreboende varierar mellan 27 till 35 m2 och pentryt utrustas märkbart olika.

Det är här jag allt mera ofta ser länkar mellan de arbeten vi driver och mellan de olika temagrupperna. Om kommunerna kan samlas runt en standardmodul för äldreboenden kan industrin fundera på hur denna bäst produceras. Om modulen görs i trä har vår trägrupp en hel del att fundera över.

Samarbetet med Högskolan Dalarna tar också nya steg. I äldreboendegruppen deltar numera forskare med en egen stående punkt på dagordningen. Byggdialogen valde att tillsammans med Byggutbildning Star premiera studenter i magisterprogrammet genom att dela ut pris till tre mycket välgjorda exjobb. Mer information om detta kommer.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 1 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök