Toppfält: innehåll
Ronny Beyer

Borlänge kommun kliver fram

Visste du att Stockholms slott är byggd med trästomme? Ja, så är det faktiskt att man på 1700-talet kunde bygga stora byggnader med trästomme!

Det här fick jag lära mig på träkonferensen på onsdagen i förra veckan då den uppskjutna tillställningen äntligen kunde genomföras. Det var Borlänge kommun som fungerade som utmärkta värdar för en välbesökt tillställning. Under de sista dagarna närmade sig anmälningarna 200, men slutade på ca 160 personer. Intresset för träbyggande är följaktligen mycket stort.

En reflektion man gör efter att ha deltagit i konferensen är kommunens stora intresse att kliva fram som träbyggare. Här ställer sig också de två kommunala fastighetsbolagen, Tunabyggen och Hushagen, på träbyggarsidan, håller fram kommande projekt och ser framåt med stora visioner. Jörgen Olsson, vd på Tunabyggen, tar upp de planerade bostäderna på Vintervägen centralt i Borlänge. Här vill man ta några steg extra i utvecklandet av material och metoder där bland annat fuktsäkert byggande har varit på tapeten. Byggdialogen stöttar Tunabyggens ambitioner och ser möjligheten att skapa en testbädd av projektet. Genom detta får branschen möjlighet att följa och diskutera projektet i sina olika faser.

Även vd:n för Hushagen AB, Jörgen Isaksson, berättar för publiken hur man vill bygga i trä och tar upp bygget av ny hjälpcentral som ett exempel. Produktionen, som görs tillsammans med Region Dalarna, speglar den starka viljan att utveckla träbyggande.

Det kommer alltså spännande projekt i Borlänge som gör det möjligt för oss att lyfta trä som byggmaterial i branschen! Låt oss samverka om detta så varje enskilt projekt leder till nya kunskaper och erfarenheter i branschen. På så vis förbereder vi oss för ytterligare klimatåtgärder i form av lagkrav och liknande, men samtidigt har vi lärt oss så mycket att vi kan göra goda affärer.

Moderatorn, stadsarkitekten Pernilla Wåhlin Norén, förstärkte bilden av en kommun som är på väg. Hon dristade sig dock att lyfta de problem som uppstått med den biologiska mångfalden i skogen. Det svenska skogsbrukets intensiva brukningsmetoder skapar uppenbarligen förluster av biologisk mångfald. Föreläsarna fick var sin andel i en bevarad skog som present för sina insatser, vilket väl illustrerar att även bioprodukter behöver användas utifrån ett cirkulärt ekonomiskt tänk.

Inledare och avslutare var ordföranden Ronny Beyer som än en gång visar att Borlänge kommun har ambitionen att bli en stark träbyggarkommun. Det är med spänning man följer kommunens nästa steg.

Åke Persson

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

10 − åtta =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök