skip to Main Content
Byggdialogen Tycker: Krafttag Med Miljömålen

Byggdialogen tycker: Krafttag med miljömålen

Regionens miljömål har under lång tid varit betydande i Byggdialogens verksamhet. I det reviderade förslag som Länsstyrelsen presenterat i remissutgåva står Byggdialogen som ansvarig för 40-talet åtgärder. Det är en av de större insatserna en enskild organisation gör i hela miljömålsarbetet.

För att planera och diskutera Byggdialogens insatser anordnades på Länsstyrelsens uppdrag en workshop där frågorna dryftades. Här fick branschföreträdare yttra sig om förslagens relevans, om resurserna finns och om de är tillräckliga för att nå målen.

– Det är ett stort engagemang vi i branschen tar på oss i miljömålsarbetet! Det är inte så att alla de resurser som behövs idag finns till förfogande, men genom våra diskussioner kan vi bättre precisera vad vi behöver, säger Åke Persson på Byggdialogen.

Workshopen resulterade i en hel del revideringar. Ytterligare diskussioner är nödvändiga för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Processen kräver ett närmare samarbete mellan Byggdialogen och Länsstyrelsen.

– Självklart måste vi uppfylla miljömålen och branschen är en stor och utpekad genomförare. Om vi ska klara uppdraget behöver vi vara mera effektiva och samstämmiga, avslutar Annica Granberg på Byggdialogen.

Åtgärdsprogram 2018-2022 remissversion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton − 14 =

Back To Top
×Close search
Sök