Toppfält: innehåll
Gräs

Det är spännande tider

Dalastrategin 2030 är just lanserad i september, arbetet med att utmejsla vårat regionala innovationsarbete och processer pågår för fullt genom Region Dalarnas försorg. ByggDialog medverkar i flera grupperingar där vi ser att Bygg- och fastighetsbranschen är en väsentlig aktör för innovation och regional sammanhållning.

Vi vill medverka till att våra företag hittar bästa förutsättningar att jobba i innovativa processer, genom ett hållbart omställningsarbete och med digitala verktyg. Som alltid är våra testbäddar i fokus, där vi skapar lärande, sprider ny kunskap och partnerskap kring valda teman och behovsstyrda frågeställningar.

Arbetet med det regionala innovationssystemet, går numera under benämningen ”Smart Specialisering”(S4) som är ett sätt för regioner att fokusera sitt innovationsarbete under en längre tid. För ByggDialog är det centralt att medverka i dessa fokusområden och driva frågor som berör bioekonomi och ökat träbyggande, hälsofrämjande bo- och byggprocesser där innemiljö och materialval är viktiga delar, energismarta lösningar i byggande och boende samt en hållbar utveckling för industri och tillverkningsindustri.

Vi ser fram emot, med detta som grund, få möjlighet att mobilisera ihop med våra medlemsföretag och därmed skapa starka regionala partnerskap som bidrar till samhälls- och affärsnytta och som stärker innovations- och hållbar konkurrenskraft inom bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna.

Kontakta oss gärna och ta del av hur vi jobbar.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × ett =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök