Toppfält: innehåll
Gräs

Det är spännande tider

Dalastrategin 2030 är just lanserad i september, arbetet med att utmejsla vårat regionala innovationsarbete och processer pågår för fullt genom Region Dalarnas försorg. ByggDialog medverkar i flera grupperingar där vi ser att Bygg- och fastighetsbranschen är en väsentlig aktör för…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök