Toppfält: innehåll
Byggtjejer

Fler tjejer i byggbranschen

I Byggvärlden kunde man i veckan läsa att antalet sökande tjejer till landets gymnasiala byggprogram ökat med 13 %. Utifrån de siffror som publiceras beräknade jag andelen tjejer på byggutbildningen till 9,7 %, dvs en förhållandevis låg siffra av de sökande eleverna. Endast var tionde elev är tjej!

Byggdialogen har länge följt utvecklingen på Hushagsgymnasiets byggprogram i Borlänge och här visar färska siffror att andelen tjejer 2018 är 16 %. Grattis till Hushagsgymnasiet som fortsätter att ligga över de nationella siffrorna!

När Byggdialogen lyft frågan om tjejers val till byggprogrammen pekar Hushagsgymnasiets ledning ut gymnasiereformen som den största orsaken till att tjejer avstår byggprogrammen. Före reformen hade Hushagen 36 % tjejer för att därefter dala till 8 % 2012. Det hände något dramatiskt och man menar att det var reformens försämringar av behörigheten till högskole- och universitetsstudier som resulterade i att tjejerna valde andra utbildningar.

I de projekt som Byggdialogen bedriver finns alltid krav på att åtgärder ska utföras som förbättrar jämställdheten inom branschen. I studier av nuläget har just hantverkarleden identifierats och prioriterats. Självklart är utbildningen av hantverkare avgörande för hur fördelningen ser ut i branschen. Under våren lämnade regeringen ett förslag på förbättringar av behörigheten, dvs ger tjejer större tilltro till byggutbildningarna. Av någon anledning gjordes området till politik och oppositionen röstade ned förslaget.

Byggdialogen kan konstatera att en av de viktigaste åtgärderna för jämställdhet i byggbranschen är att erbjuda tjejer behörighet från byggprogrammen. Måste det göras politik av allt?

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + 4 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök