Toppfält: innehåll

Vi har haft aktörsdialog kring färdplanen för Byggande & Boende!

Vernissage, gruppdiskussioner och experiment – det var melodin när vi under eftermiddagen tisdag 21/11 samlade 24 personer från en bredd av aktörer i lokalen ”Stenberg” hos 2047 Science Center. Uppdraget var att tillsammans diskutera det utkast till färdplan som Byggdialogen just tar fram.

 

Deltagarna fick en inflygning i uppdraget via Malin Karlsson (processledare hos ByggDialogen). Även Marit Ragnarsson från Länsstyrelsen Dalarna och John Are Myhren från Högskolan gav sina perspektiv.
Färdplanen utgår från Dalarnas energi- och klimatstrategi och ska visa på vilket sätt vi kan vara med och bidra till uppfyllandet av de nationella energi- och klimatmålen till 2045.

En punkt på agendan var ”röster från branschen” där Robin Collins Lund från Ludvikahem och Johan Roos från Archus äntrade scenen och gav oss en bild utifrån sina positioner på respektive företag.
Det hela mynnade ut i gruppdiskussioner om tron på vad som krävs för att vi ska nå 2045-målen, vad som ger mest ”pang för pengen” (klimatnytta) och vilka samarbetsformer som kan tänkas behövas.
Pengar, massbeteenden, systemtänk och kravställning i upphandlingar togs bland annat upp, liksom politik och helhetsgrepp.

Deltagarna fick sedan ta sig omkring på en vernissage i lokalerna där affischer med vision, mål och prioriterade områden satts upp på väggarna. Deltagarna fick lämna sina åsikter via postit-lappar på dessa affischer samtidigt som de fick möjlighet att fika och även prova på Science Centers experiment som, passande nog, var klimat-inriktade.
Tanken med att ha denna eftermiddag förlagd till dessa lokaler var just att mana till nytänk och lekfullhet.

Till sist samlade vi ihop oss kring vad som framkommit under eftermiddagen. Många kloka inspel från olika perspektiv har lagts fram och någon deltagare uttryckte ynnesten att få till sig personliga lärdomar i detta forum där kloka, erfarna personer kraftsamlar.
Det osade dock viss klimatångest i rummet när det kom på tal om hur lång tid förändring tar. Gruppen var överens om att den färdplan som Byggdialogen ska ta fram är viktig, att vi behöver agera snabbt och hitta sätt att göra det lätt för alla att välja ”den gröna vägen”.

Nästa steg för Byggdialogen är nu att samla ihop allt som hittills (genom gruppträffar och denna aktörsdialog) verkats fram och skicka ut färdplanen på en s.k. ”remissrunda” till alla inblandade. Färdplanen förväntas sedan antas av Dalarnas energi- och klimatråd i mars 2024.

Vi vill rikta ett Stort Tack till alla som hittills varit med och bidragit i arbetet!

Läs mer om Byggdialogens uppdrag här: Framtagandet av ny färdplan för byggande & boende | ByggDialog Dalarna

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio + sjutton =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök