Toppfält: innehåll

Masterstudenter ger bygg- och fastighetsbranschen nya insikter

Två masterstudenter har presenterat sina avhandlingar och praktikprojekt i ett seminarium för fastighetsägare i Dalarna. Istiqamah Istiqamah och Santiago Valencia Gonzalez har dragit många lärdomar som Dalarnas byggbransch kommer att ha stor nytta av.  

– Vi har fått både förslag och praktiska verktyg för hur vi kan utvecklas och förbättra oss, berättar Thomas Jungell på Kopparstaden.

 

Istiqamah Istiqamah och Santiago Valencia Gonzalez tog i somras examen från Master Programme in Energy Efficient Built Environment vid Högskolan Dalarna. 

Under utbildningen skrev Santiago en avhandling där han analyserat miljöpåverkan från byggmaterial i väggar. Därefter har han gjort praktik på Kopparstaden där han har fortsatt att utveckla projektet.

– Vi ville att någon skulle titta på klimatbelastningen från tidigare byggprojekt, så vi kontaktade Högskolan Dalarna för att höra om någon var intresserad och Santiago nappade på projektet, berättar Thomas Jungell, företagsdoktorand på Kopparstaden. 

– Det första projektet har lett vidare till flera projekt. Vi har till exempel utvecklat två formulär som gör det lättare för Kopparstadens personal att jobba med LCA. Vi har lärt oss mycket om olika material och deras miljöpåverkan. De material som har störst påverkan är också de som gör störst skillnad om vi kan byta ut. De är också ofta de material där vi ser störst skillnad mellan olika produkter. Det har varit väldigt intressant att titta på, berättar han. 

 

Santiago menar att byggnader är annorlunda i Sverige jämfört med i hans hemland Colombia, här är de mer komplexa vilket gör arbetet med LCA än viktigare. 

– Här bygger man klimatskalet med många fler lager och därmed får vi fler beslut att ta kring material. För att kunna göra bra val behöver vi veta vilken påverkan varje enskilt material har. Det har varit väldigt nyttigt att jobba med, säger han.

 

Värdefulla verktyg för framtiden

Varje år tar 10-20 personer med olika bakgrund och specialiteter examen från masterprogrammet för energieffektivt byggande vid Högskolan Dalarna. Så varje år görs 10-20 avhandlingsprojekt som skulle kunna komma fler lokala organisationer till nytta. Kopparstaden tittade på de saker de ville fördjupa men inte har tid att göra själva, om det kunde vara något för en student. Thomas Jungell tycker att alla företag i regionen borde fundera på det. 

– Tillsammans med Santiago har vi haft möjlighet att analysera utsläppen från tidigare byggen och det har varit en dörröppnare både för honom och för oss. Vi kommer också att ha väldigt stor nytta av verktyget som Santiago har utvecklat för oss. Där kan Kopparstadens projektledare väldigt enkelt se vilka material som är bra och dåliga utifrån miljöpåverkan. Det kommer att hjälpa oss att välja bättre i kommande projekt. Hans kunskap har verkligen varit värdefull för oss, menar Thomas. 

 

Istiqamah Istiqamahs avhandling handlade om energieffektivisering av byggnader. Efter examen har hon haft praktikplats på Vansbro kommun där hon bland annat har jobbat med att kartlägga energiförbrukningen hos 21 byggnader i Vansbro och beräknat utsläppen för den energiförbrukningen.

– Vi har också jobbat med att analysera utsläppen från avfall och från vattenförbrukning och skapar en samlad bild av nuläget för kommunen, berättar hon. 

– Vansbro kommun har verkligen välkomnat att närmare analysera statistiken och EPD:er (Miljövarudeklarationer). De har också kontaktat företag i kommunen och gett oss möjlighet att använda deras statistik, det har varit fantastiskt att alla varit så öppna för det här, tycker Istiqamah.

 

Kompetens utifrån höjer hela organisationen

Olle Wiking som är sektorchef på Vansbro kommun tror att kontakten med utbildningsväsendet är viktig för att få mer bredd i organisationer och höja kompetensnivån. Insikterna från andra delar av världen har gett Vansbro kommun nya perspektiv.
– Det är kanske ännu viktigare för mindre organisationer där man kanske inte själva har spetskompetens inom alla områden. I och med att vi fått in Istiqamahs kunskap och erfarenheter har vi höjt upp både kompetensen och intresset för de här frågorna i resten av organisationen. Det har också gett ett större fokus på vad vi har att jobba med framöver när det gäller energieffektivisering. Vi har mycket att jobba med för att uppnå de mål som finns, bland annat enligt Agenda 2030. Det här underlaget som Isti har jobbat fram kommer vi ha jättestor nytta av i det arbetet, tycker Olle.

 

Att jobba i Dalarna har varit annorlunda jämfört med hemländerna, men både Santiago och Istiqama har trivts med arbetsklimatet och företagskulturen i Sverige.

– Organisationen är mycket mer platt här. Jag kan prata direkt med min chef och vi kan diskutera saker, det är väldigt trevligt, berättar Isti och Santiago håller med.

– Att jag har haft organisationens ledning så nära och lättillgänglig har gjort mitt arbete mycket lättare. Att jag kan prata med dem direkt om vad vi vill åstadkomma och få deras feedback gör att projektet blir mycket mer dynamiskt. Jag gillar att jobba så, säger han och fortsätter.

– Det är roligt att se hur alla i Sverige går mot hållbarhet. Här försöker alla förbättra för att de själva vill det. Många är intresserade av ämnet hållbarhet och ställer många frågor för att komma vidare. Det motiverar mig väldigt mycket. Det verktyg vi har utvecklat hoppas jag att fler företag och kommuner kommer att vilja använda. Ju fler som jobbar för att bygga mer hållbara byggnader desto bättre, säger Santiago.

Santiago Valencia Gonzalez 

Har studerat: Master Programme in Energy Efficient Built Environment, Högskolan Dalarna
Praktikplats: Kopparstaden AB

Hemland: Colombia

Tankar om framtiden: “Jag vill fortsätta jobba med hållbarhet, jag vill fortsätta jobba med att minska våra utsläpp. Men var och hur jag ska göra det framöver vet jag inte ännu. ”

Istiqamah Istiqamah

Har studerat: Master Programme in Energy Efficient Built Environment, Högskolan Dalarna

Praktikplats: Vansbro kommun

Hemland: Indonesien

Tankar om framtiden: “Jag kommer att stanna och söka jobb i Sverige. Tidigare arbetade jag med arkitektur, men jag hoppas kunna fortsätta inom energieffektivisering och hållbart byggande.”

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 + 11 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök